Данъчната декларация за доходите за 2007 г. е вече на сайта на НАП

Данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2007 г., вече е достъпна чрез интернет-страницата на Националната агенция за приходите (НАП) – http://www.nap.bg/, съобщиха от агенцията в петък.

Декларацията се подава до 30 април 2008 г, напомнят от НАП. За разлика от предишни години данъкът за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде платен до края на април 2008 г., а не както досега - в едномесечен срок след подаване на декларацията.

Също за първи път деклариращите ще подадат само онези приложения от декларацията, които са попълнили, а не всички.

Ако гражданин е получил доходи от 2 източника - по трудово правоотношение и от хонорари, то трябва да попълни общата част на декларацията, както и приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи по граждански договори). В посочения от НАП пример декларацията ще се състои от общата част и две приложения.

5% отстъпка от данъка за довнасяне получават физическите лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2008 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2008 г.

За сравнение при данък за довнасяне в размер на 800 лв., цената на електронния подпис ще бъде покрита напълно от пет процентната отстъпка при подаването на декларацията по интернет.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани в интернет във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно, а до края на данъчната кампания 2008 чрез сайта на НАП ще бъде предоставена възможност за попълване на декларацията и автоматично създаване на баркод.

В офисите на НАП ще се приемат разпечатани от интернет образци на декларации, включително ксерокопия, допълват от агенцията.

Споделяне

Още от България