Данъчни облекчения за фирмите, отпускащи стипендии

Компаниите, които отпускат стипендии на ученици или студенти, ще ползват данъчни облекчения, реши парламентът в петък, като прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Условията са към момента на предоставянето на стипендията ученикът или студентът да са в последните два курса на редовно обучение и да не са навършили 25-годишна възраст, както и професията им да има приложение в съответното предприятие. Стипендиите трябва да се отпускат за не по-малко от 12 и не повече от 24 последователни месеца.

Облагаемата печалба на фирмите ще се намалява с размера на изплатените суми за стипендии.

В същото време се предвижда компанията да поема ангажимент за осигуряване на работно място след завършването на учениците или студентите за срок не по-кратък от периода на предоставяне на стипендията.

Ако фирмата не предостави възможност за работа на бившия ученик или студент, в следващата година ще трябва да увеличи счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния си финансов резултат с размера на предоставената стипендия.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2014 година.

В мотивите си вносителите от левицата посочват, че Европейската комисия и "Евростат", както и данните от българските държавни органи показват високи темпове на нарастване на младежката безработица.

Целта на законопроекта е да стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване на формата на стипендиите. По този начин се осигурява възможност за първо работно място на младите хора, намаляване на разходите за социално подпомагане, а като цяло се намалява и бедността, се отбелязва в мотивите.

Споделяне

Още от Бизнес