Данъчните проверили над 30 строителни обекта в София за осигуровки на работещите

Данъчните проверили над 30 строителни обекта в София за осигуровки на работещите

Над 30 проверки на строителни обекти в столицата са извършили инспекторите от дирекция "Контрол" на териториалната дирекция на НАП в София в рамките на стартиралата през октомври национална кампания.

Последните две инспекции са съвместно с Главна инспекция по труда с акцент идентифициране и санкциониране на най-рисковите обекти, като се използва базите данни на двете институции.

В хода на проверките се прави съпоставка на броя на наетите лица, установените при проверките такива, декларираните с осигурителните декларации данни, платените данъци и осигуровки и др. Обект на мерките са и подизпълнители, осигуряващи работници за проверяваните строителни обекти.

Строителството е един от рисковите браншове според данъчните. Наблюдава се и ръст на заетостта в бранша - по данни на НСИ той е 7% към края на второто тримесечие на тази година спрямо същия период на 2017 г.

"При проверките на място следим основно за нарушения на трудовото и осигурителното законодателство. В голяма част от посетените обекти регистрираме една и съща нередност - липса на присъствени форми, графици на работа, правилник за вътрешния трудов ред и книги за ежедневен инструктаж. По закон обектът трябва да разполага с такива във всеки един момент. Информацията ни е необходима, за да констатираме има ли разминавания с установените на обекта работници. Липсата на тези документи или предоставянето им на по-късен етап, е индикация за евентуални преднамерени действия и води до предприемане на по-сериозни контролни мерки", коментира Мая Първанова, началник на отдел "Проверки" в дирекция "Контрол" към ТД на НАП София.

След извършване на проверка на място инспекторите съпоставят данните по подадените задължителни данъчно-осигурителни декларации, внасят ли се осигурителните вноски на работниците в срок, както и има ли нарушения на данъчното законодателство.

Споделяне

Още от Бизнес