Данъчните съветват да намалим данъците наполовина чрез дарения

Националната агенция за приходите съветва как да намалим данъците като направим дарение.

Най-много с до 50% може да бъде намалена данъчната основа, ако се направи дарение в полза на някой от трите фонда – за асистирана репродукция, за лечение на деца и за трансплантации.

Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, направено в полза на културни институции и организации. С парите, платени за култура, може да се намали данъчната основа с до 15 %.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението важи и за дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, градини, училища, висши училища или академии.

Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Облекчение може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания, на Българския Червен кръст.

Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на фондации и неправителствени организации, които са регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Облекчение има и за даряващите на фонд "Енергийна ефективност”.

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език.

Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 2 май 2011 г. Повече информация за ползването на облекченията може да се получи на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?