Данъчният режим за хазарта се запазва

Данъчният режим за хазарта се запазва

Запазва се досегашният режим на облагане на хазартните игри, реши в четвъртък парламентът, който прие окончателно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Отхвърлено беше предложението на правителството данъчната ставка за лотарийните игри да падне на 10%, както и поисканото от ДСБ повишаване на ставката до 15%.

Депутатите гласуваха внесеното от кабинета намаляване на данъка върху дивидента от 7% и на 5%, но не приеха предложението на депутат от ОДС за отпадане на този данък.

При обсъждането на проектозакона опозицията бурно протестира срещу  поисканата от правителството промяна на данъчната основа и редът за внасяне на данъка върху хазарта. След като нито една от партиите в управляващата коалиция не си призна, че лобира за такива облекчения, те отпаднаха.

Парламентът отхвърли и предложението на правителството облагането на хазарта да става след изплащане на печалбите.

Така през 2008 г. хазартните дейности от тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития ще продължат да се облагат с данък върху хазартната дейност, който е окончателен, а ставката на данъка се запазва в размер на 10 на сто.

Данъчната основа за определяне на данъка върху хазартната дейност е стойността на направените залози за всяка игра. Данъчно задължени лица са организаторите на хазартните игри тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития.

Лидерът на ДСБ Иван Костов предложи данъчната ставка за хазарта да се вдигне до 15%, като посочи, че текущите разходи по организацията на този вид игри са изключително ниски, а приходите са почти равни със залозите. Това обаче бе отхвърлено.

Истината е, че няма никакви ползи за държавата, защото от хазарта не постъпват никакви пари в държавния бюджет, каза Костов. Той допълни, че  хазартът е начин за изпиране на пари от организираната престъпност, а парламентът не бива да насърчава трупането на печалба от човешките слабости и участието на хората в хазартни игри. Бившият премиер освен това смята, че в България трябва да се забранят хазартните игри, с изключение за някои, които са разпространени в ЕС.

Данъкът върху дивидента пада до 5%

Догодина данъкът върху дивидента се намалява до 5%, което, според правителството, трябва да повиши възвръщаемостта от направените инвестиции, което от своя страна ще насърчи инвестирането в икономиката.

Отхвърлено бе предложението на Мартин Димитров от ОДС данъкът върху дивидента да отпадне. Така бюджетът би се лишил само от 50 млн. лв., но ще бъдат насърчени чуждестранните и българските инвеститори.

Промяна за авансовите данъчни вноски

Депутатите решиха още, че авансови данъчни вноски няма да плащат фирми, чиито нетни приходи от продажба за предходната година не превишават 200 000 лева. Освен тях от такива вноски се освобождават и новоучредените фирми.

Отхвърлено бе предложението на Мартин Димитров от авансови плащания на корпоративен данък да се освобождават фирми с годишен оборот до 1 милион лева. Според десния депутат плащането на тези вноски е тежка бюрократична процедура и от него биха могли да бъдат освободени  и средните фирми с оборот до 1 милион лева.

Споделяне

Още от Бизнес