Данъчното облагане в България - мащеха за средната класа *

Текстът е част от новия месечен бюлетин на Института за пазарна икономика, който в края на миналата година пръв започна добилия широк отзвук дебат за възможностите и ползите от въвеждането на плосък данък в България.

Много хора сигурно си мислят, че данъчното облагане на личните доходи в България е прогресивно. Това разбиране, изглежда, следва непосредствено от факта, че скалата по данъка върху доходите на физическите лица е прогресивна - т.е. данъчната ставка се повишава с нарастването на дохода. Вероятно ще се запитате защо тогава изобщо се повдига този въпрос, след като отговорът му е почти очевиден.

Само че при наблюдението на доходите на българите трябва да отбележим, че данъкът върху дохода не е единственият пряк данък, който те плащат. Другият компонент, който формира значителна част от задължението, са т.нар. осигуровки или както ги наричаме ние с цел по-точно да характеризираме икономическия им смисъл - "данък върху труда".

На графиката са изобразени средната и пределната данъчни ставки в зависимост от получения доход. При построяването на тази графика са отчетени както осигуровките, така и подоходния данък.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: