Данък печалба мина без изненади в парламента

За разлика от промените в законите за ДДС и ДОД, минали през парламента миналата седмица, в сряда данък печалба бе гласуван без изненади на първо четене в пленарна зала. Депутатите приеха внесените от правителството и от Новото време проекти и отхвърлиха предложенията на СДС, ОДС и Коалиция за България.

Преди дни, с подкрепата на Новото време, опозицията успя да прокара на първо четене успоредно с правителствените проекти и намаляване на ДДС от 20 на 18% (по предложение на ОДС), както и предложените от ОДС и от БСП скали за облагане на доходите на физическите лица.

От догодина данък печалба ще се намали от сегашните 19.5 на 15 процента, реши парламентът, гласувайки предложените от Министерския съвет промени в закона за корпоративното подоходно облагане. В мотивите на правителството е посочено, че това ще остави на разположение на бизнеса около 13.5 млн.лева.

Кабинетът предлага и да се увеличи от 30 на 50% амортизационната норма на нови машини и производствено оборудване.

Данъчната ставка върху социални и представителни разходи, както и върху даренията, намалява от 20 на 17 процента.

Изменя се и режимът на облагане на застрахователните дружества, които ще се облагат по общия ред. Въвежда се допълнителен данък от 3 % върху застрахователните премии, като единствено животозастраховането е изключено от облагане с този специфичен данък.

Променя се и режима на облагане на лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване. Те ще могат по избор да се облагат или по общия ред на закона, или с тонажен данък, определен на базата на нетното тегло на експлоатираните кораби.

Приетият с гласовете на НДСВ и ДПС проект на Новото време предвижда данъкът върху дивидентите за местните физически лица да се намали на 7%, а от облагане с него да се изключат чуждестранните лица, които притежават повече от 20% от капитала на разпределящото дивиденти дружество.

Друга промяна предвижда намаляване на финансовия резултат за данъчни цели с разходите за научно-изследователска и развойна дейност, които фирмите са направили във връзка с търговската си дейност.

Нововремци получиха пълна парламентарна подкрепа за идеята си даренията на компютри за училища и ВУЗ-ове да се приспадат от финансовия резултат на фирмите преди данъчно облагане.

Отхвърлено бе предложението на СДС от догодина данък печалба, както и ставката при еднократното облагане при източника да намалеят на 10 процента. Отхвърлена бе и идеята на ОДС ставката за еднократно облагане при източника да стане 15, вместо сегашните 20 на сто. Не бе прието и предложението на БСП за нулева ставка при реинвестиции в дълготрайни активи, както и изключването от облагане с данък на даренията и спонсорствата.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: