Данъкът върху доходите – без необлагаем минимум и без семейно облекчение

Данъкът върху доходите – без необлагаем минимум и без семейно облекчение

Доходите на физическите лица от догодина ще се облагат с единна ставка от 10% без необлагаем минимум и без ползването на облекченията за отглеждането на деца. Това прие парламентът, който гласува в понеделник промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Не бе прието предложението на няколко депутати от десницата да има необлагаем минимум от 220 лв. на месец. Според Нено Димов от ДСБ според разчетите на финансовото министерство запазването на необлагаемия минимум би струвало на хазната около 606 млн. лв.

Не бе прието и предложението на Димов да се запази семейното подоходно облагане, което съществува в сегашния данъчен закон. Депутатът предлагаше местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, да могат да получават данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните си данъчни основи съответно 470 лева за едно непълнолетно дете, 940 лв.- за две деца, и 1512 лв. три и повече деца. Предложението на Стефан Софиянски от БНС бе облекчението да бъде съответно 450 лева, 900 лева и 1350 лв.

Месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност ще се намалява с 660 лева, реши още парламентът.

Доходите от застраховка "Живот" след изтичането на срока ѝ, ако е била на 15 и повече години, ще се облагат със 7%. 5% данък ще се начислява върху облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове.

Годишната данъчна основа ще се намалява с до 5% от направените през годината дарения, ако са насочени към юридически лица или институции, включително към Червения кръст и към заведения за лечение на наркозависими.

Депутатите одобриха нормативно признатите разходи за авторски възнаграждения, занаятчийска дейност, дейност от селското стопанство да бъде 40%, а за свободните професии – 25%.

Едноличните търговци ще плащат 15% данък. Не беше прието предложението на Светослав Малинов от ДСБ да не се облагат с данъци доходите на моряците, които работят на кораб извън териториалните води на България.

Споделяне

Още от Бизнес