Даниел Вълчев обеща до края на лятото концепция за висшето образование

Даниел Вълчев обеща до края на лятото концепция за висшето образование

До края на лятото ще има концепция на стратегията за развитие на висшето образование за следващите 5-10 години, заяви министърът на образованието и наука Даниел Вълчев в четвъртък в Русе при откриването на първата конференция за качеството на висшето образование.

Преди изграждането на концепцията до края на този месец ще се проведе среща на ректорите на висшите учебни заведения, на която ще бъдат обсъдени проблемите на академичното образование, допълни Вълчев.

Идеята за създаването на стратегия за висше образование не е нова. Нейното разработване идва като естествено продължение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание, одобрена от комисията по образование в парламента в сряда.

Очаква се документът да бъде внесен в пленарна зала през следващата седмица. Министърът вече обяви, че след приключването на програмата усилията на образователното министерство ще бъдат концентрирани върху изготвянето на стратегия за развитието на висшето образование.

В четвъртък той отново припомни тезата си, че стратегията трябва да разгледа механизъм за участие на работодатели, обществени организации и бивши възпитаници и студенти в управлението на висшите училища.

“Сега не съществува достатъчен обществен контрол върху университетското управление, чиято автономия често се схваща почти като феодализация”, каза Вълчев.

Той още веднъж обърна внимание, че стратегия ще решава проблеми като необходимостта от осъвременяване на системата за акредитация, липсата на връзки на висшите училища с науката, недостатъчно заплащане на преподавателите, нерешени въпроси при научните степени и звания и нуждата от отваряне на българското висше образование към световната академична общност.

Според вицепремиера в момента системата за финансиране на висшите училища е порочна, тъй като отпускането на парите зависи от броя студенти и определянето им чрез ректорско лобиране пред министъра. Затова Вълчев предлага финансирането на ВУЗ да се основава на качеството на образованието и научно-изследователската им дейност.

“Тревожно е съществуването в България на 99 структури за обучение на студенти и на над 20 незаконни висши училища,” каза той. Вълчев увери, че постепенно много от тях ще бъдат закрити.

Ректорът на Русенския технически университет доц. Марко Тодоров пък посочи, че оценяването на качеството на образованието в българските университети е болезнен нерешен въпрос. Все още няма обективни числови критерии за измерване на качеството на университетското обучение и не е уточнен органът, който да оценява, допълни ректорът.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?