Дания и Германия са големите печеливши от общия европейски пазар

Дания и Германия са големите печеливши от общия европейски пазар, сочат резултатите от публикувано в понеделник изследване, цитирано от ДПА.

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на Германия в периода от 1992 г. до 2012 г. е нараствал със средно 37 млрд. евро годишно, според изследването на анализаторската компания Прогноз (Prognos AG), изготвено по поръчка на фондация "Бертелсман". Тази стойност отговаря на годишно увеличаване на доходите с 450 евро на човек от населението на Германия, като за Дания положителният ефект е дори по-висок с растеж на годишните доходи от 500 евро на човек.

Вътрешният пазар на ЕС започва да функционира през 1993 година и е основан на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Изследването на Прогноз обхваща въздействието на единния пазар върху 14 от 15-те страни основателки (без Люксембург).

Европейската интеграция се е отразила положително на всички държави основателки въпреки значителните различия между тях, отбелязват експертите. Единният пазар е помогнал най-вече на страните, които са тясно свързани с други членки на ЕС.

Южните държави пък имат по-слаб растеж от Дания, Германия или Австрия (280 евро). Средното годишно увеличаване на доходите, дължащо се на общия пазар, в Италия е 80 евро, в Испания и Гърция по 70 евро, а в Португалия - 20 евро на човек от населението.

 

Гърция все пак е изключение от общото правило. Гръцкият БВП нараства средногодшно, но само до дълговата криза от 2008-2009 година. Поради тази причина, ако бъдат сравнени стойностите само от 1992 г. и 2012 година, то благодарение на европейската интеграция растеж на БВП на човек от населението се отчита във всички страни членки освен в Гърция.

Възможност за разширяване имат най-вече пазарът на услуги и трудовият пазар, установява изследването. "Услугите в момента носят 70 процента от европейския БВП, но само 20 процента от трансграничната търговия между страните членки", според авторите на доклада.

За да се противодейства на тази тенденция, експертите препоръчват ЕС да подобри стандартизацията и да приложи изцяло директивата за услугите. Освен това биха могли да се въведат по-бързо и освободено от бюрокрация признаване на квалификациите и полученото образование, по-добра трансгранична информираност за свободните работни места, както да се облекчи правото за включване в системите за социално осигуряване при трудова мобилност в ЕС.

Споделяне

Още от Европа