Дания спира да печата банкноти от 2016 г.

Дания спира да печата банкноти от 2016 г.

Централната банка на Дания обяви решението си да спре да печата банкноти и да сече монети от 2016 г. заради все по-честата употреба на банкови карти и смартфоните за разплащанията, както и заради по-високото качество на купюрите, което позволява по-дългата им употреба, пише изданието TheLocal. Тази тенденция надали ще се промени и затова за Монетния двор на Дания вече не е икономически обосновано да произвежда пари и той ще бъде закрит.

"Въпреки че количеството кеш в циркулация продължава да е голямо, търсенето на хартиени банкноти и монети отбелязва спад през последните години", съобщи банката.

Затова тя ще пренасочи до 2016 г. печатането на банкноти и сеченето на монети към външен доставчик, което ще ѝ спести около 14 милиона евро до 2020 г. Банката заяви, че ще продължи да бъде единственият орган, издаващ разрешително за производство на монети и банкноти, и ще запази експертния си опит в областта.

Първите датски монети са изсечени преди повече от 1000 г., а Монетният двор на страната е създаден през XVI век.

Споделяне

Още от Бизнес