ДАНС: Съмненията, че българи са замесени във финансирането на тероризъм не са се потвърдили

ДАНС: Съмненията, че българи са замесени във финансирането на тероризъм не са се потвърдили
ДАНС обяви, че няма установени данни за финансиране на тероризъм в България малко, след като в годишния си доклад финансовото разузнаване към службата отчете, че все по-засилено се получава информация за вероятна съпричастност на българи към дейността на т. нар. Ислямска държава. 
 
От ДАНС уточниха, че финансовото разузнаване няма оперативни или разследващи функции и в отчета му ”става въпрос само и единствено за съмнения”, които не са се потвърдили.
 
”Въпросните случаи са били обект на задълбочени проверки от страна на съответните оперативни структури и не са потвърдени по никакъв начин”, посочиха от ДАНС.
 
От контраразузнаването посочват, че в доклада ”не е изразена позиция, че е установено участие на български граждани във финансиране на "Ислямска държава". 
 
”Отразено е единствено наличието на горепосочените формални критерии, на базата на които докладващите лица и институции са преценили дадени финансови операции като съмнителни по отношение на финансирането на тероризма”, отбелязват още от ДАНС.
 
От ДАНС обясниха, че финансовото разузнаване получава и анализира информация за съмнение за пране на пари и финансиране на тероризъм на базата на формални критерии - например операции с определена периодичност, връзка със зони на конфликт, частично съвпадение на данните на лица с включените в списъците на ООН или ЕС за тероризъм и др., които подлежат на допълнителен финансово-разузнавателен анализ и последваща проверка.
 
"В доклада на САД ФР не е изразена позиция, че е установено участие на български граждани във финансиране на "Ислямска държава". Отразено е единствено наличието на горепосочените формални критерии, на базата на които докладващите лица и институции са преценили дадени финансови операции като съмнителни по отношение на финансирането на тероризма. Отново подчертаваме, че информацията, получавана от докладващите на САД ФР лица, е изключително важна с оглед превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като една от целите на изготвяния годишен доклад на САД ФР е да даде насоки и да насърчи финансовия сектор и останалите групи лица при осъществяване на тази превантивна дейност", посочиха от ДАНС.
 
В доклада на финансовото разузнаване се посочва още, че има информация за ”случаи, касаещи типологии, свързани със съмнителни операции/сделки, които се извършват от лица, заемащи висши държавни длъжности, както и такива, касаещи дейност на лица, свързани с трафик на хора и наркотици”.
 
Не са посочени обаче никакви конкретни примери или имена.
 
Освен това е получавана и информация за изграждане на схеми тип ”boiler room”, в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.
 
За миналата година в ДАНС е постъпила информация за съмнителни операции на стойност повече от 2 млрд. евро. 
Споделяне

Още от България