Даренията за борбата с Covid-19 у нас са вече 14 млн. лв.

За по-малко от три седмици от началото на извънредното положение в България фирми, фондации и отделни граждани дариха общо близо 14 млн. лева за борбата с Covid-19. 

Това сочи анализ на Българския дарителски форум въз основа на публикации в онлайн издания на национални и местни медии, сайтовете на сдружението на общините в България, търговските камари, както и публикации в социални медии към 1 април 2020 г.

Общият обем дарени средства в пари и материали за борба с Covid-19 в България е 13.9 млн. лева. 

За първите две седмици от обявяване на извънредното положение бяха дарени 5.3 млн. лева, а в последната седмица -  8.6 млн. лева.  

Дарителите  са компании, физически лица, фондации, които даряват директно на болници, Министерството на здравеопазването и общини. Отделно фирми и граждани обединяват усилия в дарителски кампании.

Съотношението на дарените средства по източници спрямо общия обем се запазва в сравнение с анализа на дарителството на БДФ за първите 10 дни от извънредното положение. Наблюдава се лек ръст на даренията, направени в рамките на дарителски кампании, често на ниво община.   

Запазва се тенденцията дарителите да предоставят средства за  апаратура, материали и консумативи, необходими за борбата с вируса. Над 90% от даренията са насочени към болници. Ако в началото на кризата даренията в по-голямата си част бяха насочвани директно  към националните болници, където се полагат грижи за заразените с вируса, то сега значима част от общия обем дарени средства е за общински здравни заведения или общински фондове.

Все повече компании, фондации и физически лица даряват повече от веднъж. Увеличава се дарителската активност на местно ниво в полза на общински болници и социални институции. Възникват потребности от подкрепа и все повече инициативи на местно ниво за всички уязвими групи хора в т.ч. самотноживеещи пенсионери, бездомни, деца, младежи и възрастни с увреждания, самотни родители и др.Освен че се даряват  пари и материали за болници, се разширяват подходите за оказване на помощ и проява на солидарност.

На фона на голямата дарителска активност  на този етап извън фокуса на дарителското внимание остават важни проблеми, които възникват или се изострят в поради  кризата= В уязвимите групи се увеличава рискът от изоставяне на деца поради бедност.  Заради продължителната домашна  изолация расте броят на жените и децата, жертви на насилие.

Обострят се съществуващи и възникват нови  психични разстройства. Деца и възрастни с увреждания и постоянна нужда от рехабилитация са принудени да прекъснат лечението си. Прекалено дълго се отлагат планови операции и лечения в чужбина. Повишава се рискът за живота и здравето на бездомните хора. 

Липсата на достатъчно технически средства и достъп до интернет на значителна част от учениците възпрепятства пълноценното им включване в дистанционното образование.  

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус

Какво очаквате да свърши служебното правителство?