Дарителството в България със сериозен ръст през 2020 година

Частните дарители в страната са дарили над 117 милиона лева

Компании, фондации, физически лица и еднолични търговци са дарили 117 237 895 лева през 2020 г. са. Това е ръст спрямо 2019 г. с 19% или 18.3 млн. лева повече. Здравната, социалната и образователна сфера остават топ приоритетите на частните дарители в България през различната, пандемична 2020 г. Това показва анализът на Българския дарителски форум за обема и тенденциите в дарителството в България през 2020 г.

През 2020 г. дарителската активност бележи изключителен ръст, провокиран от глобалната Covid-19 пандемия и желанието на дарители в страната да преодолеят последствията ѝ.

Най-голям дарител на финансови средства през 2020 г. са компаниите, следвани от фондациите и индивидуалните дарители. За пръв път през последните 5 години компаниите изпреварват фондациите по обем дарени средства в България. Те са дарили 58 011 004 лева и това е ръст с 39% спрямо 2019 г.

Бизнесът е дарявал най-много за каузи, свързани със здравеопазване - в подкрепа на институции и болнични заведения. Дарени са основно финансови средства и материали (специализирани апаратура, тестове, дезинфектанти, лични предпазни средства). Наред със здравеопазването компаниите са откликвали на новите спешни нужди в образователната и социална сфери, вкл. и с подкрепа на уязвими от кризата хора, общности и организации.

Фондациите (български и международни) са дарили 44 159 203 лева през 2020 г. Водени от стремежа да отговорят бързo и ефектвно на Covid-19 кризата и основно на тежките ѝ социално-икономически последици, фондациите са инвестирали най-често средства в социалната и образователната сфера. Дарителските им ресурси са насочени основно към най-уязвимите (деца и възрастни с увреждания, самотноживеещи възрастни хора, семейства в крайна бедност и др.).

Хората в България са дарили 14 639 489 лева. Дарителският избор, както и предишните няколко години, е главно за социалната подкрепа. Но спрямо предходната година, в отговор на кризата, е нараснал делът на дарителите за здравеопазване. Макар изрично обозначилите се като дарили заради Covid-19 кризата, да са 8 на сто, има съществен ръст за здравните каузи като цяло (от 42% до 56). Ръст бележат и даренията от физически лица които даряват пари, вещи, труд като и трите регистрират увеличение (от 40% на 47%).

Годината глобално, но и в България, отбеляза безпрецедентен подем на солидарността. Самоорганизирането в неформални групи, стотици доброволчески активности, бърза реакция на бизнеса в отговор на спешни нужди, променени механизми за финансиране и нарастнала близост на гражданския сектор с общностите, които подкрепя, бяха само част от тенденциите белязали необичайната, трудна, но и щедра 2020 г.

На фона на невижданата вълна от съпричастност, не бяха предвидени мерки за облекчаване на негативните последици от кризата за гражданските организации, липсваше политическа воля и за стартиране работата на Съвета за развитие за гражданско общество към правителството, имаше опити за законодателни промени, които ограничават финансирането на гражданския сектор и му вменяват допълнителни административни тежести.

Целият анализ може да откриете в линка и на сайта на БДФ.  

Споделяне

Още по темата

Още от Общество