Държавата дава 73 млн. лв. субсидии за 35 хил. работни места

Кабинетът одобри в четвъртък Националния план за действие по заетостта през 2011 г. на стойност 73 млн. лева. В него са залегнали различни мерки за осигуряването на работа на определени целеви групи и насърчаване на работодателите.

“От първостепенно значение през следващата година ще бъдат ограничаването на безработицата и мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост“, се посочва в документа.

През 2011 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена приоритетно към няколко целеви групи - безработни младежи до 29 г., хора останали без работа над шест месеца, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в това число безработни с ниско образование, хора с увреждания; неактивни хора, които желаят да работят.

Новото в плана е програмата за субсидиране на зелени работни места. Тази мярка е с бюджет от 3.1 млн. лв., с които ще се субсидират фирмите, занимаващи се с екологични производства. Социалното министерство ще плаща в продължение на шест месеца по една минимална заплата (240 лв.) на наетите работници.

И тази година размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включени в заетост по програми и мерки безработни лица се запазва - 240 лв, колкото е минималната работна заплата.

И догодина ще продължи да действа програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, по която ще получат работа 9100 лица от регионите с най-висока безработица. Бюджетът на програмата е 18.9 млн. лв. По националната програма “Асистенти на хора с увреждания” през 2011 г. ще се осъществява само дейността “Личен асистент”. Ще бъде осигурена заетост на 3000 безработни, които ще полагат постоянни грижи за хора с трайни увреждания като лични помощници. Бюджетът ѝ е 9.8 млн. лв. Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания е с финансиране от 6.4 млн. лв. и ще осигури работа на 1979 безработни.

Програма “Старт на кариерата” осигурява възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование. Тя ще осигури заетост на 1851 младежи и за нея са осигурени 3.8 млн. лв.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в през 2011 г. се очаква повишаването на нивата на заетост сред целевите групи. Според плана се очаква равнището на заетост за групата на възраст 20-64 г. да е 66%; сред младежите (15-24 г.) - 23%; сред по-възрастните (55-64 г.) - 44%.

Догодина се залага средно равнище на безработицата от 9.4%.

Очаква се да бъде осигурен нов старт до 12 месеца на 30% от регистрираните безработни над 29-годишна възраст, както и осигуряване на заетост на 34 597 души, от които 28 632 на нови работни места със средства от държавния бюджет.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли решението за частичен локдаун?