Държавата дава 73 млн. лв. субсидии за 35 хил. работни места

Кабинетът одобри в четвъртък Националния план за действие по заетостта през 2011 г. на стойност 73 млн. лева. В него са залегнали различни мерки за осигуряването на работа на определени целеви групи и насърчаване на работодателите.

“От първостепенно значение през следващата година ще бъдат ограничаването на безработицата и мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост“, се посочва в документа.

През 2011 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена приоритетно към няколко целеви групи - безработни младежи до 29 г., хора останали без работа над шест месеца, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в това число безработни с ниско образование, хора с увреждания; неактивни хора, които желаят да работят.

Новото в плана е програмата за субсидиране на зелени работни места. Тази мярка е с бюджет от 3.1 млн. лв., с които ще се субсидират фирмите, занимаващи се с екологични производства. Социалното министерство ще плаща в продължение на шест месеца по една минимална заплата (240 лв.) на наетите работници.

И тази година размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включени в заетост по програми и мерки безработни лица се запазва - 240 лв, колкото е минималната работна заплата.

И догодина ще продължи да действа програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, по която ще получат работа 9100 лица от регионите с най-висока безработица. Бюджетът на програмата е 18.9 млн. лв. По националната програма “Асистенти на хора с увреждания” през 2011 г. ще се осъществява само дейността “Личен асистент”. Ще бъде осигурена заетост на 3000 безработни, които ще полагат постоянни грижи за хора с трайни увреждания като лични помощници. Бюджетът ѝ е 9.8 млн. лв. Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания е с финансиране от 6.4 млн. лв. и ще осигури работа на 1979 безработни.

Програма “Старт на кариерата” осигурява възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование. Тя ще осигури заетост на 1851 младежи и за нея са осигурени 3.8 млн. лв.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в през 2011 г. се очаква повишаването на нивата на заетост сред целевите групи. Според плана се очаква равнището на заетост за групата на възраст 20-64 г. да е 66%; сред младежите (15-24 г.) - 23%; сред по-възрастните (55-64 г.) - 44%.

Догодина се залага средно равнище на безработицата от 9.4%.

Очаква се да бъде осигурен нов старт до 12 месеца на 30% от регистрираните безработни над 29-годишна възраст, както и осигуряване на заетост на 34 597 души, от които 28 632 на нови работни места със средства от държавния бюджет.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?