Държавата изхарчи рекордните 7.9 млрд. лв. през декември

Събираемостта на данъците е по-добра от предкризисната 2019 г.

Кирил Ананиев, Снимка: Архив

Държавата е изхарчила рекордните 7.9 млрд. лв. през последния месец на 2020 г., което е най-високото ниво на разходи през декември в последните години. За сравнение, през декември 2017 г. държавата изхарчи 5 млрд. лв., а през декември 2018 и 2019 г. - по около 6.6-6.7 млрд. лв.

Това сочат сметки на Mediapool на базата на данните за изпълнението на бюджета на Министерството на финансите.

Въпреки рекордните разходи бюджетът на държавата приключи годината с доста по-нисък дефицит от заложения във втората актуализация – 3.6 млрд. лв. (3% от БВП) при разписани 5.2 млрд. лв. Финансовият министър Кирил Ананиев се похвали, че това е най-ниският дефицит в ЕС и той се дължи изцяло на антикризисните мерки, които са в същия размер – 3.6 млрд. лв.

В същото време икономистите не са на едно мнение дали 3% дефицит в кризисна година е достатъчен или е твърде слаб стимул предвид необходимостта от спасителни мерки за икономиката.

Министерството на финансите твърди, че за по-ниския дефицит са допринесли по-добрата събираемост на приходите, по-малката вноска в ЕС и неосъществени разходи.

"По-ниският от планирания дефицит за 2020 г. ще позволи на разположение във фискалния резерв да остане ликвиден буфер, който при настоящата висока степен на неопределеност за бъдещото развитие на ситуацията с пандемията в България и света предоставя защита срещу потенциални ликвидни рискове в краткосрочен план", коментира финансовото министерство.

Силно впечатление в данните на МФ прави ръстът на данъчните и осигурителните приходи на фона на спада на икономиката, затварянето на някои бизнеси и свалянето на ставката на ДДС за групи стоки и услуги.

Данъчно-осигурителните приходи бележат ръст от 1.5% спрямо събраните през предкризисната 2019 г., което е увеличение с около 500 млн. лв.

Тази година, въпреки кризата и свалянето на ставката, имаше добра събираемост от ДДС от сделки в страната. Постъпленията по това перо към края на ноември бяха с 440 млн. лв. повече спрямо същия месец на 2019 г., което е ръст от 6.8%. В същото време приходите от ДДС от внос паднаха с около 720 млн. лв. или 18.4%.

Досега няма анализ дали ръстът при ДДС от сделките в страната има връзка със затварянето на част от бизнесите с висок дял на сивия сектор (ресторантьорство, туризъм и др.) и пресаночването на потреблението към по-светли сектори на икономиката.

Приходите от акцизи са близки до планираните за годината, съобщава още финансовото министерство. Постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица са били по-слабо засегнати от негативните ефекти от пандемията, като към края на годината дори се отчита ръст спрямо 2019 г., изтъква ведомството.

Изпълнението при данък печалба за фирмите също е добро, като също надвишава постъпленията за 2019 г.

"Преизпълнението на приходите от корпоративен данък, ДДС, данъка върху доходите и осигурителните вноски спрямо същите за 2019 г. и актуализираните разчети за 2020 г. са показател за адекватната реакция на държавата с мерки и действия в подкрепа на бизнеса", посочва финансовото министерство.

По-подробни данни за изпълнението на бюджета към 31 декември ще бъдат публикувани в края на януари.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?