Държавата "изненада" общините с разход от 7 млн. лв. за извозване на смет

Държавата "изненада" общините с разход от 7 млн. лв. за извозване на смет
Заради неизпълнения ангажимент на България към ЕС да изгради 55 регионални депа за отпадъци до юли, общините ще трябва да плащат седем милиона лева годишно за транспортирането на отпадъците си, след като техните сметища бъдат затворени.

Това би трябвало да стане факт през лятото, тъй като голяма част от общинските сметища не отговарят на европейските изисквания и отпадъците ще бъдат транспортирани във вече изградените регионални депа.

Предстои изграждането на 23 регионални депа, като през май ще бъдат изпратени покани до 12 общини за представяне на проекти за финансиране по Оперативна програма "Околна среда".

Такива са поне идеите в представената схема за финансиране на регионалните системи за третиране на отпадъци. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров заяви в четвъртък, че допълнителният разход от 7 млн. лева годишно не е много натоварващ за общините, няма да наложи драстично увеличение на такса смет и на този етап не е обсъждано държавата да го поеме.

Изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова обаче съобщи, че българските общини вече сериозно усещат влиянието на финансовата криза. По разчети на сдружението общините през 2009 г. директно губят 300 млн. евро собствени приходи, главно от местни данъци и най-вече от данъка върху сделки с недвижими имоти заради замразяването на сектора.

За да кандидатстват за финансиране на депата, общините от един регион трябва да учредят асоциация.

По настояване на ЕК общините ще имат задължително между 1% и 3% собствено участие в оставащите за изграждане 23 депа. Тази година покана за представяне проекти за финансиране ще получат 12 от общините с най-голяма готовност по проектите си, сред които София, Бургас, Разлог и др.

С пари от ОП "Околна среда" ще се финансира само първият етап от депата, който ще включва между една и три клетки, инсталации за сепариране и системи за компостиране.

Първият етап от регионалните депа ще може да действа за срок от 6-7 години. Разчетен е и максимален размер на финансирането за всяка община, което при надвишаване ще се покрива със собствени средства. Освен това общините няма да могат да кандидатстват за последващо финансиране за разширяване на депата.

"Изграждането на последващи клетки на депата трябва да се включи в такса смет", коментира Малина Крумова, експерт в МОСВ.

Карстен Расмусен от ГД "Регионална политика" в ЕК предупреди за опасността от възникване на гражданско недоволство заради мястото, отредено за депо, но посъветва българските власти да не бягат от консултации с обществото.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес