Държавата може да изхарчи ударно 8 млрд. лв. за един месец

Бюджетът все още е на излишък заради забавяне при изпълнението на разходите

Държавата може да изхарчи ударно 8 млрд. лв. за един месец

Практиката държавата да изхарчи целия планиран за годината дефицит в последния месец на годината няма да се размине и през 2021 г. През декември трябва да бъдат изхарчени 8 млрд. лв., ако правителството смята да изпълни точно актуализирания в края на лятото Бюджет 2021, става ясно от данните за изпълнението на бюджета на Министерството на финансите към 30 ноември.

С това може да бъде надминат дори рекордът на ГЕРБ от декември 2020 г., когато правителството изхарчи огромните 7.9 млрд. лв.

Един месец преди Нова година бюджетът все още е на излишък в размер на 570 млн. лв. при заложен в актуализирания бюджет годишен дефицит от 4.7 млрд. лв.

Разходите към края на ноември са изпълнени едва на 85.6%, тоест похарчени са 47.2 млрд. лв. при заложени в актуализирания бюджет 55.2 млрд. лв. Това прави разлика от 8 млрд. лв., която може да бъде похарчена до 31 декември.

Ако обаче разходите не бъдат изпълнени на 100%, част от дефицита може да бъде спестен, каквато беше практиката на правителството на ГЕРБ. То организираше ударно харчене на бюджета през декември (предимно за магистрали и пътища), като паралелно с това успяваше да свие дефицита под заложеното в бюджета.

Държавата сериозно изостава с разходите за издръжка, а вероятно и с капиталовите разходи, става ясно от бюлетина за изпълнението на бюджета към края на октомври.

Заради влошената отчетност на данните за бюджета след актуализацията му не е ясно каква част от планираните за годината капиталови разходи е изпълнена към 31 октомври. Разплатени са 2.5 млрд. лв. спрямо 3 млрд. лв. за същия период на 2020 г., като част от намалението се дължи на възстановените на централния бюджет 490 млн. лв. от бюджета на регионалното министерство заради строителството на магистрала "Хемус".

В бюлетина си Министерството на финансите предупреждава, че ще харчи сериозно в края на годината.

"През последните месеци на годината се очаква разходите да нараснат значително, като освен традиционно по-високите капиталови разходи и тези, свързани със зимния период, ще бъде финансирана и основната част от допълнителните разходи за борба с пандемията, социална подкрепа, защита от миграционен натиск по границите, подпомагане на бизнеса и други приоритетни мерки за реализиране до края на годината, които бяха одобрени от Народното събрание в средата на месец септември с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2021 г. През последните два месеца на годината ще бъдат извършени и плащанията по одобрената от правителството програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия", посочва финансовото министерство.

Все пак общите разходи на държавата към края на ноември са значително по-високи от тези за същия период на 2020 г. Увеличението е с около 7.3 млрд. лв.

Приходите към края на ноември са изпълнени на 94.5% от годишния разчет. Събрани са 47.8 млрд. лв., което е със 7.4 млрд. лв. повече в сравнение с 2020 г. Голям принос за ръста на приходите има умереното възстановяване на икономиката през пролетта и лятото, както и високата инфлация през последните месеци.

Постъпленията от най-важния данък в държавата, който директно се влияе от инфлацията – ДДС, нарастват с близо 16% или 1.5 млрд. лв. към края на октомври, става ясно от данните на МФ.

Върху ръста на приходите има и постъпления с еднократен ефект – например внесените в бюджета 660 млн. лв., представляващи първоначалното концесионно възнаграждение за Летище "София".

Фискалният резерв към края на октомври е 11 млрд. лв., отчита още финансовото министерство.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес