Държавата нарушава законодателството за администрацията

Държавните ведомства масово нарушават законодателството за администрацията, става ясно от обявените в понеделник резултати от проверките на Главната инспекция по труда (ГИТ). Заради това, от 1 април до 30 юни инспекцията ще направи национална кампания по спазване на законодателството за държавната администрация, съобщи изпълнителният ѝ директор Тотю Младенов.

От септември м.г. до края на миналата година са направени 36 проверки по спазване на законодателството, при които са установени 37 нарушения. От началото на 2005-та досега - тоест за по-малко от три месеца, са направени 128 проверки по спазване на статута на държавния служител, при като са установени 357 нарушения.

Сред проверените държавни ведомства са Агенцията за бежанците към Министерски съвет, Изпълнителната агенция за морска администрация, "Гражданска защита", Агенцията за ядрено регулиране, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, института за стандартизация към Министерски съвет, кметството на софийския район Лозенец и други, съобщи БТА.

Най-честите нарушения са свързани с атестирането на държавните служители, обучението им, процедурата за повишаване в ранг, както и неспазване на изискването новопостъпилите в държавната администрация задължително да се обучават. Същото важи и за назначените за пръв път на ръководна длъжност в администрацията.

Повече от една - трета от нарушенията са свързани именно с процедурите по атестирането и повишаването на държавните служители.

Шефът на дирекция "Правна" в инспекцията Димитър Марков допълни, че не се изпълняват и изискванията в закона държавните служители да декларират имотното си състояние, както и роднински връзки в случай на конфликт на интереси.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?