Държавата отказа отсрочка на "Топлофикация София" за мръсни азотни емисии

Държавата отказа отсрочка на "Топлофикация София" за мръсни азотни емисии

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) отказа отсрочка на "Топлофикация София" за изхвърляни азотни оксиди два пъти над позволените норми. Решението е взето на 22 юли и се отнася и за мощностите ТЕЦ "София – Изток", ТЕЦ "София", Отоплителна централа (ОЦ) "Люлин" и ОЦ "Земляне". В момента тече процедурата по преразглеждане и актуализация на комплексното разрешително на оператора, издадено по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уточняват от ведомството на Асен Личев.

Поисканата от "Топлофикация София" дерогация цели отлагане на спазването на нормите за емисии на азотни оксиди. Новите стандарти са въведени с решение на ЕК от 2017 г. и вече са част от българското законодателство. От 2018 г. страните членки на ЕС, включително и България, преразглеждат всички издадени комплексни разрешителни във връзка с привеждане на дейността на съществуващите големи горивни инсталации в съответствие с новите норми.

Защо се стигна до отказа?

Отказът за отсрочка идва, защото е погазена Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата. Изпусканите емисии азотни оксиди двойно надвишават нормите. Инвестиционните мерки, предвидени от оператора в т.нар. Преходен национален план, все още не са приключили, а някои дори не са започнали.

В мотивите към решението се припомня, че през 2017 г. България беше осъдена от Съда на ЕС за неспазване на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10), което се отнася и за територията на Столичната община. Според данните за 2020 г. превишенията за ФПЧ10 продължават. Азотните оксиди са един от вторичните замърсители, които допринасят за повишените нива на фините прахови частици и влошават качеството на атмосферния въздух в София.

Контрол

МОСВ ще осъществява контрол по отношение на азотните емисии от дружеството чрез РИОСВ-София. "РИОСВ следи оператора за изпълнението на условията в комплексното разрешително, включително и за предприемане на мерки по привеждане на дейността му в съответствие с нормите", посочиха от екоминистерството.

Пред Mediapool от дружеството посочиха, че ще коментират казуса в петък.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?