Държавата пласира 100 млн. лв. вътрешен дълг при добра доходност

Държавата пласира 100 млн. лв. вътрешен дълг при добра доходност

Държавата пласира последния за тази година дълг от 100 млн. лв. на вътрешния пазар при добра доходност. Така емитираният вътрешен дълг достигна 1.31 млрд. лв. за тази година.

На 14 декември Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 4 февруари 2020 година.

На провелия се аукцион са предложени и одобрени книжа с номинална стойност 100 млн. лева, като постигната среднопретеглена годишна доходност е 0.79 процента. Това е най-ниската отчетена доходност до момента за тази емисия, съобщи финансовото министерство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 162.25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.62.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 99 базисни пункта.

Най-голямото количество ДЦК на аукциона са придобили банките (67.1 %), следвани от пенсионните фондове (30.9 %) и договорните фондове (2 %).

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?