Държавата пласира книжа за 50 млн. лв. при ниска лихва

Държавата пласира книжа за 50 млн. лв. при ниска лихва

Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 50 млн. лв. срещу рекордно ниска доходност – 1.76%, съобщиха от ведомството.

Емисията е на 10.5-годишни ДЦК, деноминирани в левове и с падеж 25 юли 2027 г.

Инвеститорите са подали поръчки за четири пъти по-висока стойност от предлаганата – за 211 млн. лв., което прави коефициент на покритие от 4.22%.

Спредът спрямо 10-годишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 134 базисни пункта. „Постигнатата доходност и спред са рекордно ниски за книжа в този матуритетен сегмент“, отчитат от финансовото министерство.

Оттам допълват, че новата емисия ще бъде референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии за членство в еврозоната.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили пенсионните и гаранционните фондове – 45.03%, следвани от банките с 41.60% и застрахователите с 13.37%.

Споделяне

Още от Бизнес