Държавата пласира ценни книжа за 150 млн. лв. с ниска лихва след тримесечна пауза

Държавата пласира ценни книжа за 150 млн. лв. с ниска лихва след тримесечна пауза

С ниска лихва и при голям интерес държавата пласира ценни книжа за 150 млн. лв., което е успешно завръщане на вътрешния дългов пазар след тримесечно затишие.

В понеделник беше преотворена емисията 3-годишни ДЦК с падеж 28 януари 2018 г.  На проведения акцион са пласирани ценни книжа за 150 млн. лв., като постигната средно претеглена доходност е 0.49%. Общият размер на подадените поръчки достигна 323 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.15, съобщи Министерството на финансите.

За сравнение, отчетената доходност на предходния аукцион на 25 май 2015 г. за същата емисия беше 0.68%.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 66 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките (75.50%), следвани от пенсионните фондове (8.67%), договорните и гаранционните фондове (7.17%), други инвеститори (4.66%) и застрахователните дружества (4%).

През този месец предстоят още два аукциона за общо 150 млн. лв. Единият е планиран за 14 септември – за 5-годишни държавни-ценни книжа (ДЦК), а другият - за 28 септември за 10-годишни книжа, показва емисионният календар на Министерството на финансите.

Очаква се интересът към тях също да бъде голям от страна на банките и пенсионните фондове.

Причината е, че тази година държавата предпочете да тегли по-голям дълг на външните пазари, като още в началото на годината емитира за 4 млрд. лв.

Така за вътрешния пазар остана емитирането на 950 млн. лв., като до момента вече е набран 650 млн. лв.

През трите летни месеци държавата се отказа да емитира нов дълг заради бюджетния излишък, който към края на август намаля до 601 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес