Държавата подпомага контрола на качеството в над 100 фирми в месопреработването

Със средства от министерството на икономиката ще се подпомогне въвеждането на системи за контрол на качеството в предприятията от месопреработвателния бранш, съобщи в понеделник вицепремиерът Лидия Шулева.

Тя обясни, че чрез преструктуриране на разходите във ведомството ще бъдат освободени 1 млн.лв., с които ще се поемат до 50% или 10 хил.лв. от разходите на фирмите по въвеждането на европейската система за контрол на качеството НАССР. Останалите средства трябва да осигурят самите предприятия.

Пилотния проект е за малките и средни фирми от бранша с индустриален капацитет, които са от втора категория. Броят на тези фирми в страната е 127. Проектът е насочен към тези фирми, защото те първи трябва да въведат европейската система до края на 2005 година, обясни зам.министърът на икономиката Евгения Колданова.

Фирмите могат да кандидатстват за финансово подпомагане от министерството през първата половина на ноември, в изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Договорите за финансиране ще се сключват до 30 ноември, като до 10 декември спечелилите предприятия трябва да открият особени сметки, по които да им бъдат преведени парите.

Вицепремиерът Шулева изрази надежда пилотния проект да послужи като аргумент в бюджет 2005 да залегнат средства и за останалите браншове. Тя определи проекта като част от политиката на министерството за подкрепа на българския бизнес в подготовката му за единния европейски пазар.

Въвеждането на системата за контрол на качеството включва консултантски услуги, в това число и обучение на персонала, както и инвестиционен елемент - закупуване на необходимия минимум технически средства за наблюдение на производствения процес в критичните точки.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: