Държавата подпомага с 1 млн. лв. преработвателите на български череши

Помощта е по 50 лв. за тон череши, при изкупени над 20 тона

Държавата подпомага с 1 млн. лв. преработвателите на български череши

Държавата ще подпомогне с 1 млн. лв. преработвателите на български череши. Целта на държавната помощ е да бъде реализирана реколтата от български череши през предстоящата изкопна кампания. Решението е взето от Управителният съвет на ДФ "Земеделие".

Право на подпомагане имат всички предприятия, които завишат обема на изкупените добиви от фермерите спрямо предходната година.

Подкрепата е до 50 лв. на тон за предприятията, които са завишили изкупните количества с 30% спрямо обемите си от 2019 г. Те трябва да са били над 20 тона.

Субсидията покрива част от разходите на предприятията, свързани с изкупуването, транспорта и преработката на реколтата през тази година.

За да получат средства по държавната помощ, е необходимо предприятията да отчетат с фактури закупените количества български череши пред ДФ "Земеделие".

Черешите трябва да са произведени от земеделските стопани, които са участвали по схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2019 и са били допустими за подпомагане.

Другите изисквания към преработвателите е да са регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на Българската агенция по безопасност на храните.

Площите с череши в България растат през последните години и вероятно ще надхвърлят 14 000 хектара през 2020 г.

По данни на агростатистиката през 2019 г. страната е произвела близо 55 000 тона череши.

Няма данни колко преработватели са изкупили по повече от 20 тона български череши през 2019 г.

Допълнителните стимули по схемата, които се предоставят на преработвателите имат за цел да обезпечат изкупната черешова кампания тази година и да намалят риска от финансови загуби за стопаните.

Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта, уточняват от ДФЗ.

През 2019 г. прераоботвателите стартираха изкупната кампания с цени от 0.50 лв./кг череши, като за някои сортове цената достигна до 1.10 лв.кг. Цената на черешата от производител за магазините се движеше от 1.50 лв. до 2.50 лв. за килограм. Тези цени са без промяна за последните десет години.

Споделяне

Още от Бизнес