Държавата поема между 40 и 85% от фирмените разходи за екоток

Над 200 компании ще получат 500 млн. лв. до 2020 г., след като ЕК одобри със задна дата помощта

Държавата поема между 40 и 85% от фирмените разходи за екоток

Над 200 български компании с интензивно потребление на електроенергия ще получат близо 500 млн. лв. държавна помощ до 2020 г., след като във вторник Европейската комисия одобри внесените за нотификация миналата есен мерки за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия. Наредбата, която ще позволи поемането на между 40 и 85 на сто от разходите за екологично произведен ток на предприятията, разделени в три групи, влиза в сила със задна дата от 1 август 2015 г.

Тогава бе драстично вдигната за бизнеса таксата "задължение към обществото", включваща разходите на обществения доставчик на ток НЕК за купуване на ток от възобновяеми източници и от двете американски въглищни централи с дългосрочни договори за купуване н тока им. Още преди това – от началото на 2012 г., Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) настояваше за въвеждането у нас на механизъм за подпомагане на бизнеса с високо интензивно електропотребление, за да не се наруши неговата конкурентоспособност. Такъв механизъм е позволен от ЕК, но може да се въведе с нейно одобрение, което бе получено.

Така фирмите, отговарящи на критериите в наредбата за подпомагането, ще могат веднага да получат помощта си за година назад от фонда "Сигурност на електроенергийната система". За следващия период те няма да плащат въобще тази надбавка до достигане на определения им размер помощ за годината според количествата електроенергия в разрешителното им за съответния ценови период, предвижда наредбата. Нейното публикуване в Държавен вестник обаче предстои и след това ще започне предоставянето на средствата.

Три са групите предприятия, които ще получат субсидии според интензивността на електропотреблението им. При интензивност на електроенергията, ползвана за година назад, от 5% до 10% включително, отстъпката в надбавката за зелената енергия, която ще ползват предприятията от тази  група е в размер на 40%.

При интензивност на електроенергията над 10% до 20% включително отбивката от екотока ще е 60%, а при големи промишлени инсталации с интензивност над 20% отстъпка ще е 85%, предвижда наредбата, научи Mediapool от енергийното министерство.

Има обаче критерии, които кандидатите за този вид държавна помощ трябва да покриват. Те трябва да работят в идентифицирани от Еврокомисията икономически области, изложени на конкурентен риск, заради разходите за възобновяема енергия. Освен това компаниите трябва да докажат, че минимум 60% от годишните им приходи са от тази дейност и са потребили над 1 гигаватчас електроенергия в предходната на помощта година. Други изисквания са фирмата да не е обявена в несъстоятелност и да няма дългове за данъци и осигуровки.

Задължително е кандидатът за субсидията да има извършено обследване за енергийна ефективност или да прилага сертифицирана система за управление на енергията, или на околната среда.

От БФИЕК посочиха, че около 200 компании отговарят на критериите за отпускане на помощта, която да 2020 г. ще е около 500 млн. лв. или около 94 млн. лв. годишно.

Според представители на бизнеса получаването на средствата със задна дата ще даде глътка въздух на индустриалните предприятия, част от които ще разплатят забавени плащания към НЕК, а други ще успеят да върнат взети кредити за уреждане на финансовите им отношения с обществения доставчик на ток.

Споделяне

Още от Бизнес