Държавата пуска 110 дружества на борсата

Акции от 110 дружества пуска Агенцията за приватизация  за продажба на 16-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на Българската фондова борса до 14дни от обнародването на решението от, съобщиха от приватизационното ведомство в понеделник.

В рамките на търга ще се предлагат два мажоритарни пакети – 67% от “Балканкар - Ерма” АД, Трън и 67% от “Балканкар ЗФИ” АД, Брезник. Останалите акции са остатъчни пакети, като по-атрактивни сред тях са: 32% от “Балканкар - Руен” АД, Асеновград; 30% от “Балканкар – ЗПДЕА Г. Костов” АД“; “София Принцес хотелс” АД; “Булгарплод София” АД; “ЗПАД “Армеец” АД; “КЦМ” АД; “Сомат” АД; “Софарма” АД и др.

Единадесет от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 93 – срещу пари. За пакетите от шест дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства).

Споделяне

Още от Бизнес