Държавата реши да изсветлява бизнес с трюфели за 200 млн. евро

Търсачите на подземната гъба трябва да са минали изпит и да я добиват с до 3 кучета и малко ножче

Държавата реши да изсветлява бизнес с трюфели за 200 млн. евро

Държавата тръгна да изсветлява бизнес с трюфели в България, за който се смята, че осигурява препитание на до 30 000 души и има годишен оборот до 200 млн. евро. Това става ясно от проект на Закон за трюфела, пуснат за обществено обсъждане от Министерство на земеделието. В същото време той се осъществява предимно на черно, като загубите за хазната са до 6 млн. лв.

"България е на първо място в света по добив на трюфели от естествени горски находища. Годишният експорт на трюфели е приблизително 150-200 тона, но реалният експорт не е отчетен статистически, като се предполага, че далеч надхвърля официалните данни...Само 1% от общото количество се реализира на българския пазар.", посочват в мотивите си от ведомството на Десислава Танева.

"По данни на браншовите организации секторът осигурява заетост на 20 000 до 30 000 лица", добавят от там. В страната най-много от подземната гъба се добива в североизточната част на страната.

Изпит, до 3 кучета и малко ножче за "лов" на трюфели

Добивът на трюфели ще може да се извършва само с обучени за целта кучета, собственост на лицето, на което е издадено позволителното за търсене на трюфели.

"Всяко лице, което извършва добив на трюфели, може да използва едновременно не повече от 3 броя кучета, регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност", пише в проектозакона.

Друго задължително изискване е малко ножче. Уточнява се, че трябва да е с острие не по-дълго от 25 см и ширина до 4 см. Може да се използва и друг инструмент, но с дължина на острието не повече от 15 см и ширина до 8 см.

Любопитна подробност е, че търсачите на трюфели ще могат да правят това законно, само ако са минали курс и не са осъждани преди това. Те ще се вписват и в публичен регистър, който ще се поддържа на сайта на Изпълнителната агенция по горите. Най-бързо ще се регистрират завършилите висше образование със специалности "горско стопанство", "растениевъдство" или "биология", както и лицата, притежаващи средно образование и с придобита квалификация "техник-лесовъд", става ясно от проектозакона.

Всички останали желаещи ще трябва да минат изпит пред Регионалната инспекция по горите и да имат удостоверение за целта.

На всеки 10 дка площ държавна или общинска собственост, както и собственост на физически или юридически лица, може да се издаде само едно действащо позволително. Издаването на тези позволителни за имоти, собственост на физически или юридически лица, ще се извършва само при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собственика на имота или на лицата, притежаващи повече от половината от собствеността на имота, пише още в правилата.

Ще се плаща и такса за лов на трюфели, като тя ще се изчислява за определени от заявителя количества в килограми, но не по-малко от 10 кг, става още ясно от проекта.

Търговците ще водят дневник, а крайните купувачи ще пазят билети 3 години

Изкупуването, почистването, сортирането, съхранението и обработката на трюфели ще се извършва в стационарни пунктове, които също ще са регистрирани в публичен регистър. Собствениците им ще са задължени да изкупуват само трюфели, добити по издадено позволително. Освен това търговците ще трябва да водят електронен дневник за постъпилите, преработените и експедирани от пункта трюфели. А също и ще трябва да вписват в позволителните и разрешителните вида, теглото и датата на изкупуване на трюфелите. Те ще издават и електронен превозен билет за транспорт на трюфели. Подобна е и системата за търговия с дървесина, като се вярва, че мярката намалява черния пазар. Уточнява се, че електроните превозни билети ще се издават чрез специализиран софтуер, като условията и редът за издаването им се утвърждават от ИАГ.

За да не се хитрува с тях, крайните потребители на трюфели задължително ще трябва да съхраняват превозните билети, с които са им доставени трюфелите, за срок от 3 години.

Наред с всичко това, ежедневно търговците ще трябва да обявяват на публично място в пункта, както и в електронния дневник цените, на които се изкупуват съответните видове трюфели. И не на последно място, от тях задължително ще се изисква наличие на компютър с достъп до интернет, осигуряващи издаване на електронни превозни билети и водене на електронен дневник в реално време.

Рекордна цена от 330 000 долара за 900 грама

Най-високи продажни цени държи белият трюфел. Най-високата сделка бе направена преди години в Италия, където 900 грама бяха продадени за рекордната цена от 330 000 долара.

Черният зимен трюфел се предлага за 1000 до 2000 евро на килограм, а летния черен трюфел около 200 евро на килограм.

8 вида трюфели с различни срокове за ползване

От проектозакона става ясно, че в страната има 8 вида трюфели, за които се въвеждат различни срокове за ползване.

Бял италиански трюфел ще може да се добива и търгува от 15 септември до 31 януари. Зимен бял трюфел - от 15 януари до 15 април. Черен френски зимен трюфел - от 1 декември до 31 март.

И още черен летен трюфел - от 1 май до 31 август. Черен зимен трюфел - от 1 декември до 31 март. Гладкокор черен трюфел - от 15 септември до 15 януари. Черен есенен трюфел - от 1 септември до 31 декември. И черен мускатов трюфел - от 1 май до 31 декември.

Въвеждат се и конкретни забрани, които целят да опазят находищата на ценната гъба.

Забранява се разораване на почвата, замърсяване и изхвърляне на битови отпадъци в находищата на трюфели, добив през тъмната част на денонощието, оставяне на незапълнени ями, отворени при добива на трюфели.

И още не се позволява увреждането или унищожаването на естествените находища на трюфели по какъвто и да е друг начин. Ловът на трюфели ще е забранен и по време на лов на дива свиня с цел недопускане на инциденти.

Глоби до 20 000 лева

От законопроекта става ясно, че който унищожава естествените находища на трюфели се наказва с глоба в размер от 1 000 до 2 000 лева, а средството на нарушението се отнемат в полза на държавата. При повторно деяние глобата е от 3000 до 6000 лева.

Който извършва изкупуване, търговия или транспортиране на трюфели в нарушение, го грози глоба от 3000 до 5000 лв. Когато това деяние е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата вече  е от 10 000 до 20 000 лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?