Държавата се подготвя да финансира частни училища и градини от догодина

Такси за обучението няма да се събират, а само за допълнителни дейности, ремонти и екстри

Държавата се подготвя да финансира частни училища и градини от догодина

Министерството на образованието и науката (МОН) е подготвило правила, по които частните детски градини и училища ще могат да получават държавна издръжка за обучаваните в тях деца от 2018 година, както е предвидено в Закона за предучилищното и училищното образование. Проектонаредбата, разписваща правилата, по които частните училища ще получават държавна субсидия, е публикувана за обществено обсъждане.

Промяната бе един от най-дискусионните моменти в новия Закон за предучилищното и училищното образование, подготвен при първия и приет при втория кабинет “Борисов“.

Идеята държавата да плаща стандартната издръжка за децата в частните градини и училища, а не само в държавните и общинските, се предъвква от повече от десет години, но едва през 2015 година залегна окончателно в законодателството, като беше даден гратисен период до 2018 година. Очаква се това да струва около 13 млн. лева допълнително на бюджета.

Основният аргумент в нейна полза е, че държавата е длъжна да осигури издръжката за всяко дете – независимо къде учи, защото всички родители са данъкоплатци, а образованието и част от предучилищната подготовка са задължителни. Срещу тази идея най-остро възразява БСП, според която това е “социална несправедливост“, тъй като държавата не е длъжна да плаща образованието на “богатите“.

Предложените от МОН правила в проектонаредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование предвиждат бюджетът да субсидира само училищата, подали заявления да бъдат включени в системата на държавно финансираните. След това училищата ще подлежат на проверка покриват ли основни изисквания, след което със своя заповед министърът на образованието приема или отказва те да бъдат финансирани. При подаването на заявка за финансиране училищата трябва да представят и план-сметка за разходите за дейностите за обучение и възпитание на децата и учениците.

От родителите няма да се събират такси за обучението

Включените в системата на държавно финансиране частни детски градини и училища не могат да събират такси от родителите за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, финансирани със средства от държавния бюджет.

Родителите ще плащат за допълнителни занимания, извън задължителната учебна програма, транспорт, ремонтите и поддръжката на материалната база, с които се осигуряват по-добри условия, по-високи заплати на учители.

В договора между родителите и училището ще се определя за кои дейности ще се събира такса и нейния размер, както и кои дейности се полагат безплатно на ученика от държавната субсидия.

Училищата са задължени да обучават 20% от децата безплатно

Освен това според разписано в последния момент изискване в закона, те са длъжни да осигуряват възможност не по-малко от 20 на сто от приеманите в тях деца и ученици, в това число деца и ученици с изявени дарби или специални потребности, да се обучават безплатно.

Мярката беше приета по предложение на депутати от Реформаторския блок и с подкрепата на ГЕРБ в миналия парламент, като експерти прогнозират, че това ще откаже частните училище изобщо да кандидатстват за държавна субсидия.

Освен това подобна мярка отваря сериозно вратата за корупция, тъй като напливът от желаещи децата им да се окажат даровити или със специални потребности, за да учат безплатно, ще е огромен. Не е и ясно точно кой и по какви критерии ще преценява точно кои деца да се обучават безплатно.

Приемът на ученици в детските градини и в първи клас в София вече показаха, че родителите са готови на всякакви злоупотреби, за да вкарат децата си в точно определено училище.

Предлаганите от МОН правила предвиждат още частните детски градини и училища да бъдат задължени да изготвят и представят в общината, чрез която получават държавно финансиране, ежемесечно и на тримесечие отчети за получените и изразходвани средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, както и друга допълнителна информация към тях. Контрол върху разходването на държавните пари ще упражняват и регионалните управления на образованието.

Споделяне

Още по темата

Още от България