Държавата ще дава дивечовъдните станции на частници

Държавата ще дава дивечовъдните станции на частници

Частни фирми ще могат да поемат стопанисването и ползването на дивеча в държавните лесничейства. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазването на дивеча, приет във вторник от Колегиума на Министерството на  земеделието и горите (МЗГ), съобщиха от агроведомството.

Редът и условията на бъдещите конкурси за частни оператори на дивечовъдните участъци ще бъдат разписани допълнително в правилник за прилагането на закона, който трябва да се одобри от правителството и парламента.

181 са държавните лесничейства и стопанства.

Така ще се създадат условия за развитие на публично-частното партньорство в ловното стопанство, да се осигурят оптимални възможности за възстановяване на популациите на основните видове дивеч и да се обезпечи извършването на необходимите ловностопански мероприятия, смятат от МЗГ. Средствата, получени от частното стопанисване, ще се реинвестират в отрасъла, се посочва в прессъобщението.

Променя се и издаването на ловни билети, чиято валидност се предвижда да е 10 години, ане както досега – всяка година да се вади разрешително за лов.

Билетите ще се издават и подменят от Националното управление на горите чрез неговите структури и държавни дивечовъдни станции, в чийто район на дейност се намира ловната дружина, в която членува кандидатът. Според МЗГ това ще облекчи сегашния ред за издаване на билетите за лов и ще се създаде единна база данни за всички ловци в страната и по-голям контрол.

Въвежда се и принципът ловните сдружения да се формират върху площ, обхващаща не по-малко от десет ловностопански района.

Променя се и броят на ловните видове, като занапред към позволените за отстрел 11 вида едър дивеч се добавя мечката, чиято популация в страната е стабилна. От списъка за лов отпадат дивата коза и дивата котка, които от датата на влизането ни в ЕС са обявени за защитени.

Споделяне

Още от Бизнес