Държавата ще емитира 150 млн. лв. на 7 септември

Още две емисии за същата сума ще има до края на месеца

Държавата ще емитира 150 млн. лв. на 7 септември

Държавата ще емитира 3-годишни облигации за 150 млн. лв. на 7 септември, като лихвата по емисията е 1.1%, съобщи БНБ.

Това е сравнително по-висока лихва спрямо постигната на предишните два аукциона. Тригодишната емисия облигации беше отворена на 26 януари, като тогава бяха пласирани 50 млн. лв. при 0.69% средно претеглена доходност. На 25 май емисията беше преотворена за първи път като постигнатата доходност беше 0.68%, а пласираните книжа за 50 млн. лв.

През септември ще има още два аукциона за общо 150 млн. лв. Единият е планиран за 14 септември – за 5-годишни държавни-ценни книжа (ДЦК), а другият за 28 септември за 10-годишни книжа, показва емисионният календар на Министерството на финансите. 

Така след тримесечна пауза държавата отново се завърна на вътрешния дългов пазар.

За тази година е планирано емитирането на 950 млн. лв. вътрешен дълг, като до момента вече беше набран 500 млн. лв.

През изминалите летни месеци държавата се отказа да емитира нов дълг заради бюджетния излишък, който към края на август обаче намаля до 601 млн. лв.

В същото време държавата се нуждае от пари до края на годината заради големи плащания по европейските проекти – около 2 млрд. лв., които ще бъдат възстановени по-късно от Европейската комисия.  Неслучайно финансовият министър Владислав Горанов посочи еврофондовете като един от рисковете за изпълнението на бюджета. Проблемът идва от факта, че в края на годината изтича финансово отминалия програмен период.

Очакванията са за силен интерес към аукционите предвид факта, че последният беше отдавна, а институционалните инвеститори разчитат на инвестициите в български ДЦК за допълнителна доходност или защото облигациите с по-дълъг падеж заемат основна част в портфейлите им, какъвто е случаят с пенсионните фондове.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?