Държавата ще гарантира облигации, издавани от дружествата за рискови инвестиции

Дружествата за рисково инвестиране ще могат да издават облигации, гарантирани от държавата, реши в четвъртък парламентът, който приема на второ четене текстове от законопроекта за насърчаване на рисковото инвестиране в малки и средни предприятия.

Законът ще урежда дейността и лицензирането на дружествата за рисково инвестиране, които ще могат да издават гарантирани от държавата облигации. Като цел бе записана насърчаване на рисковото инвестиране в малки и средни фирми.

По време на дебатите вносителят на законопроекта и председател на икономическата комисия Валери Димитров посочи, че подобни схеми за инвестиране в малките и средни фирми успешно работят в САЩ и в някои държави от ЕС. По думите му, рискът за средствата на държавата е минимален, защото размерът на предоставяните гаранции е ограничен - не повече от 5 млн. лева. В същото време се гарантират интересите на данъкоплатците, купили облигации от рисковите дружества.

Петър Жотев от ОДС опонира с аргумента, че дружествата с държавна гаранция не са преобладаваща практика в Европа и това, че ги има в САЩ, не означава да ги въведем и ние. Жотев определи механизма като лоша идея за развитие на икономиката, която няма да насърчи дребния и среден бизнес. Според Жотев, законът ще защитава интересите на дружествата за рисково кредитиране, а не на данъкоплатците.

Според приетите днес текстове, дружествата за рисково инвестиране ще бъдат акционерни дружества с поименни акции, регистрирани в страната, които инвестират само в малки и средни компании с ограничена отговорност и акционерни дружества. Фирмите за рисково инвестиране ще могат да се учредяват най-малко за срок от 7 години.

Лицензирането на дружествата за рисково инвестиране ще се извършва от Комисията по финансов надзор. Условията са компанията да има не по-малко от 5 млн.лв. регистриран и изцяло внесен капитал, най-малко 35 % от акциите на дружеството да се притежават от институционални инвеститори, както и нито един от акционерите да не може да упражнява контрол върху дейността на компанията по начин, който да я застрашава.

Към момента на подаване на искането за лиценз дружеството ще трябва да е извършвало рисково инвестиране поне 2 години и да е инвестирало в 3 или повече малки и средни предприятия поне 35 % от активите си.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?