Държавата ще може да забранява износ на лекарства

Информационна система ще следи търговията с плащаните от касата медикаменти

Държавата ще може да забранява износ на лекарства

Вносът и търговията с лекарства, заплащани частично или изцяло от Здравната каса, ще се следи постоянно, а когато за определени медикаменти се установи недостиг на българския пазар техният износ от страната ще бъде ограничаван или напълно забраняван. Това предвиждат одобрени от правителството в сряда промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Тяхната цел е засилване на контрола върху пазара на лекарства, след като стана практика от години медикаменти да се купуват по-евтино с рецептурни книжи у нас и да се изнасят в чужбина на многократно по-високи цени, с което се точи Здравната каса, а българските пациенти са лишени от лечение. В началото на декември  МВР обяви, че е разбило престъпна схема за незаконен износ на онколекарства, ощетил касата със стотици милиони левове.

Информационна система ще следи износа на лекарства, съобщи след заседанието на Министерския съвет здравният министър Кирил Ананиев. Ще се създаде Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), който ще разработва два списъка – единият за лекарствата, за които временно може да направи ограничения в износа им при установяване на недостиг, а другият – за медикаментите, за които в рамките на предходните три месеца търговците на едро са уведомили ИАЛ, че ще изнасят извън страната, обясни той.

Ограничаването на износа или забраната на лекарства ще става по определен ред на установяване на липса на медикаменти.

"Това ще се случва тогава, когато в рамките на един месец един търговец на едро отказва едновременно на пет аптеки снабдяването с дадено лекарство“, посочи министър Ананиев.

"Когато отидем в тази аптека, която е заявила, че не ѝ е доставено, и направим преглед на лекарствата, които тя изписва, можем да установим, че тази аптека въобще не е продавала тези лекарства и тогава излиза, че сигналът е фалшив", допълни той.

Конкретният механизъм, ред и условия за въвеждане на забраните за износ ще се разпишат в наредба, която ще се издаде до три месеца.

Лекарства, попаднали в забранителния за експорт списък, ще могат да се изнасят от търговци на едро, ако до пет дни след на правеното от него уведомление за намеренията му до ИАЛ, не получи отказ.

Специализираната електронна система за събиране и анализиране на информация за липса и недостиг на лекарствени продукти трябва да се изгради до четири месеца от приемането на поправките от парламента.

Тя ще наблюдава движението на лекарствените продукти от този списък – от влизането им на територията на страната през търговеца на едро, през търговеца на дребно – аптеките, включително и тези в болниците. Данните ще бъдат сравнявани с ресурса, който е изплатила Здравната каса чрез реимбурсиране напълно или частично, и по този начин ще се разбере къде има липса на лекарствен продукт. Целта е да се проследи движението на лекарствата и отклоняването им в т. нар. паралелен износ, обясни Ананиев.

Ще има два списъка. Единият е за медикаменти, за които Агенцията по лекарствата ще налага временно забрана за износ при установен недостиг в аптечната мрежа. Вторият ще е с лекарства, за които търговците са уведомили три месеца по-рано, че ще изнасят, допълни той.

Според Ананиев ефектът от въвеждането на новия механизъм за контрол върху лекарствената търговия ще е за милиони.

Той допълни, че глобата за търговец, който въпреки забраната изнася съответното лекарство, ще е 25 хил. лв., а при повторно нарушение ще се отнема лицензът му.

Предложените от правителството промени в Закона за лекарствата предвиждат още оптимизиране на дейностите по провеждане на клинични изпитвания на медикаменти. Ще се прецизират вътрешноорганизационните административни правила по разрешаването на клинични изпитвания като ще се намали регулаторната тежест за бизнеса.

Ясно ще се регламентира и кои лечебни заведения могат да провеждат клинични изпитвания.

Досегашният съгласувателен режим за дарения на лекарства ще се замени с уведомителен.

Срокът за издаване на разрешения за производство и търговия на едро с лекарствени продукти ще се намали от 90 на 60 дни. Отпада изискването при издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти да се представя в Изпълнителната агенция по лекарствата заключение от регионалната здравна инспекция след проверка на място, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро. Отпада и един от документите, които се изискват в процедурата по издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, която се открива в населено място с население под 10 000 жители.

Правителството предлага и да отпадане изискванията за представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация по Закона за лечебните заведения и на документ за наличие или липса на публични задължения по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Тези обстоятелства вече ще бъдат проверявани по служебен път.

Споделяне

Още по темата

Още от България