Държавата ще ограничава ползването на въглища за отопление

До края на годината трябва да бъдат закрити 32 сметища, за да няма глоби от ЕК

Заради мръсния въздух в София и още 24 града България беше осъдена от Европейската комисия

Държавата ще ограничи ползването на въглища с високо съдържание на сяра и пепел за битово отопление. Това съобщи министърът на екологията Нено Димов при представянето на приоритетите на правителството до 2021 г. в сферата на околната среда. Вече се работело по законови промени, засягащи отоплението с въглища, но министърът на даде повече подробности за конкретни мерки

Димов припомни, че това гориво е сред основните причини за наднорменото запрашаване на въздуха през зимата в 21 от 25-те града у нас, където има проблем с чистотата на въздуха. Решаването на проблемите със смога е един от основните приоритети на екоминистерството. Причината е, че в началото на април страната ни беше осъдена от Европейската комисия, заради системно мръсния въздух.  Към момента не е наложена санкция на България, но ако не бъдат взети адекватни мерки, има риск да бъдат платени солени глоби.

Предвижда се създаване на онлайн информационна система за подаване в реално време на данни за качеството на въздуха като част от националната система за мониторинг.

"Знаем за констатациите на Световната здравна организация и други международни институции, че чистотата на въздуха е тясно свързана със здравето на хората - с респираторните заболявания и особено с алергиите при подрастващите. Затова проблемът трябва ясно да се припознае от кметовете, които носят отговорност в населените места", каза Нено Димов. Общините с мръсен въздух трябва да имат програми за справяне с проблема. Голяма част от тях обаче не са актуални, добави министърът. За актуализация и нови общински планове в оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014 – 2020 са предвидени 3 млн. лв.

Сред заложените общински мерки за намаляване на праха във въздуха е по-честото миене на улиците. По закон екоминистреството има право да санкционира общините, ако не го правят. Към момента не е известно да има наложени глоби.

Отпадъците

Друг приоритет в управленската програма е устойчивото управление на отпадъците.

"От изключителна важност във връзка с наказателната процедура срещу страната ни от Европейската комисия, е прекратяване на експлоатацията на старите общински депа, които не отговарят на изискванията на еврозаконодателството", заяви Нено Димов.

Според графика, представен на ЕК, до края на 2017 г. трябва да бъдат затворени всичките 113 стори сметища. Досега са закрити 81. Остава да се затворят още 32 в общините Благоевград, Дупница, Златица, Пазарджик, Провадия и Бяла (Русенско). Проблемът е, че в някои общини, чиито стари сметища трябва да бъдат затворени, новите депа още се строят. От 55 регионални системи за управление на отпадъците, които трябва да заместят старите депа, към момента в експлоатация са пуснати 49. Риск работата по новите съоръжения да не приключи навреме има за Благоевград, Бяла, Дупница и Провадия. Възможно е от началото на следващата година техните отпадъци да се изхвърлят в съседни общини до приключването на строителството.

"Ако старите депа не бъдат затворени, на страната ни ще бъдат наложени санкции. Например Италия е била глобена еднократно с 40 млн. евро плюс дневна санкция до изпълняване на изискванията", каза зам.-министърът на екологията Николай Кънчев.

Приоритет в сектора е намаляването на депонираните отпадъци за сметка на увеличаване на рециклираните. За насърчаване на рециклирането е са предвидени 91.5 млн. лв. от ОПОС.

Намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса

Друг важен акцент в програмата е намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите. В МОСВ най-тежките режими, които имат възпиращ ефект, са свързани с получаването на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), екологичната оценка, комплексните разрешителни и рисковете от големи аварии с опасни химикали, заяви Нено Димов.

Той посочи, че на срещите си с работодателските организации е поел ангажимент да се намали броят на необходимите документи. Това ще стане чрез получаването на част от тях по служебен път.

Предвиждат се промени в 14 закона и 16 наредби за облекчаване на административната тежест, каза Димов.

Водите

Приоритет за МОСВ е и чистотата на водите. Работата в тази сфера ще бъде насочена към изграждането на пречиствателни станции, модернизиране на ВиК мрежите, по-ефективното използване на питейната вода като ресурс и управление на риска от наводнения. В сектор "Води" са предвидени 2.3 млрд. лв. по ОПОС.

Във връзка с европредседателството зам.-министърът на екологията Атанаска Николова обяви, че приоритет в околната среда е запазването на качеството на живот, опазването на природата, преходът към икономика, в която отпадъците се използват като ресурс, и екоиновациите.

Предвижда се в периода 5 - 6 февруари 2018 г. в София да се проведе конференция на високо министерско ниво, която се организира от България и ЕК за подобряване на качеството на атмосферния въздух и иновациите в тази сфера.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?