Държавата ще опрощава осигуровки на първокласни инвеститори

Първокласните инвеститори ще получават нови стимули за да влагат в България. Държавата ще им покрива разходите за осигуровки за три години от разкриването на новите работни места. Преференцията е залегнала в одобрените от правителството в сряда промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Текстовете бяха представени от икономическото министерство още през януари тази година. Опрощаването на осигуровките за служителите може да бъде предпочетено от инвеститора вместо някоя от сега действащите финансови мерки за инвеститори клас А и за т.нар. приоритетни проекти (мащабни инвестиции, които се сертифицират от Министерски съвет). Тази мярка ще се прилага само за проекти, създаващи голям брой работни места във високотехнологичните сектори на икономиката или в общините с безработица над средната в страната, предвиждаха представените през януари промени.

 

Какъв точно ще е редът за прилагане на тази мярка ще се уточни в правилника за прилагане на закона.

 

Останалите промени предвиждат общините също да издават сертификати за инвеститори във важни проекти и да им предлагат преференции по преценка и възможностите на местната власт.

 

Кметовете ще издават удостоверенията за инвеститор клас Б, а общинските съвети ще имат правото да определят праговете и критериите за издаване на документа, както и да прилагат съответните преференции. Те може да са данъчни облекчения, приоритетно обслужване и т.н.

 

Сертификатите за инвеститор клас А ще се издават, както досега, от Българската агенция за инвестиции. Те дават право на държавни преференции, по-бързо административно обслужване и т.н.

 

За първокласен инвеститор се приема всеки, чиято инвестиция е над 20 млн. лева в секторите преработваща промишленост и логистика. При високите технологии прагът за инвеститор клас А е 4 млн. лева. Нов момент в закона е въвеждането на нов критерий за издаване на сертификат за инвеститор клас А и Б – брой на създадените нови работни места. Това ще насърчи проекти в сектора на услугите и в частност на т.нар. аутсорсинг, при който фирми дават част от дейностите си на външни изпълнители, където размерът на инвестицията не е висок, но се разкриват голям брой работни места.

 

Промените създават възможност за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Включени са и промени, даващи възможности за привилегирована натурализация на основание икономически заслуги. Конкретните икономически критерии, на които трябва да отговарят чужденците, ще се определят с подзаконови нормативни актове.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес