Държавата ще отпуска до 60 000 лв. за инвестиции в малки мандри

Схемата ще бъде отворена през 2019 г. с бюджет от 1.5 млн. лв.

Държавата ще отпуска до 60 000 лв. за инвестиции в малки мандри

Държавата ще отпуска до 60 000 лв. за инвестиции в изграждане на малки мандри на собственици или наематели на ферми, които са регистрирани като земеделски стопани. Това съобщи Министерството на земеделието и храните.

Схемата за държавна помощ е одобрена от Европейската комисия и ще бъде отворена в началото на 2019 г. и затворена през 2020 г. или до изчерпването на бюджета ѝ от 1.5 млн. лв.

Заявленията за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата.

Изискванията към кандидатите са да произвеждат качествени хранителни животински продукти. Те трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Максималният размер на помощта е до 50% от разходите за един инвестиционен проект на един кандидат, но не повече от 60 000 лева.

Допустимите инвестиции по схемата са за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри).

Ще се подпомага и закупуването на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти, включително и необходимото оборудване.

Споделяне

Още от Бизнес