Държавата ще плаща за образованието на близо 38 400 нови студенти

Държавата ще плаща за образованието на близо 38 400 нови студенти

От държавния бюджет ще бъде субсидирано обучението на 38 390 студенти в 38 държавни висши училища, които ще започнат обучението си през новата учебна година. От тях 33 871 са първокурсниците, които ще бъдат приети след средно образование. Местата за платено обучение са 16 022, от които след средно образование 10 258.

Бройките бяха приети в сряда от правителството. 

Новите докторанти през следващата учебна година ще са 2 317 докторанти, от които 1 752 в редовна и 565 в задочна форма на обучение.

Индикативният размер на необходимите средства за издръжка на обучението на студентите и докторантите в първи курс през учебната 2020/2021 година е 117.3 млн. лв.

Споделяне

Още от България