Държавата щe пласира новия дълг от 360 млн. евро на три транша

По-голямата част от средствата отиват във фискалния резерв, а останалите за социални плащания

Държавата щe пласира новия дълг от 360 млн. евро на три транша

Държавата ще пласира новия външен дълг до 360 млн. евро на три транша със 7, 10 и 15 годишен матуритет. Конкретните параметри ще бъдат определени след провеждане на маркетинг сред инвеститорите и предварително приемане на заявки. Посредници по заема са Дойче банк и Райфайзенбанк. Това съобщи Министерството на финансите.

Премиерът Пламен Орешарски твърдеше, че средствата от новите заеми ще отидат във фискалния резерв за да се използват за плащания по дълга, които предстоят в началото на следващата година. Сега обаче в съобщението на финансовото министерство е посочено, че част от тях "ще дадат възможност да бъдат възстановени изчерпаните още в началото на годината буфери в бюджета". Най-вероятно това означава, че част от средствата може да бъдат използвани в подкрепа на редица социални плащания по бюджета за 2013 г. в края на годината, които са застрашени заради слабото изпълнение на приходната част към деветте месеца на годината.  

Подготвителните действия за поемането на новия външен държавен дълг до 360 млн. евро по законодателството на Федерална република Германия (ФРГ) са приключили, като необходимата документация е била одобрена от правителството.

Така на 4 ноември финансовият министър Петър Чобанов е подписал Договори за прехвърляеми заеми с падежи 2020 г., 2023 г. и 2028 г. с фиксирани лихвени проценти между  България - в качеството на кредитополучател, и Дойче Банк - в качеството на кредитор и агент по плащанията, се казва в съобщението на финансовото министерство на 7 ноември.

Договорите подлежат на ратификация от Народното събрание.

Процедурата за поемането на нов външен дълг започна на 2 октомври, когато правителството упълномощи министъра на финансите да предприеме необходимите подготвителни действия.

Емитирането на нов държавен дълг беше одобрено при актуализацията на бюджета като размерът на дълга беше увеличен от 2 на 3 млрд. лв., без обаче да се променя таванът на държавния дълг от 14.6 млрд. лева.

Управляващите аргументираха това с извънредната емисия държавни ценни книжа от февруари 2013 г. за 800 млн. лв., с която бяха платени евросубсидиите на земеделците. По-късно обаче Брюксел възстанови сумата и през април тя влезе в държавния бюджет. Според новата тройна коалиция обаче извънредната емисия ДЦК-та е изразходвала 40% от лимита на новопоет дълг, записан в държавния бюджет за 2013 г. преди неговата актуализация.

С подписаните договори се предвижда да бъдат пласирани заеми в три транша, съответно със 7, 10 и 15 годишен матуритет, като конкретните параметри ще бъдат определени след провеждане на маркетинг сред инвеститорите и на предварително приемане на заявки, се казва в съобщението на финансовото министерство.

В него е посочено още, че чрез пласирането на прехвърляеми заеми по правото на ФРГ ще се оптимизира матуритетната структура на държавния дълг и ще се диверсифицира инвеститорската база в български суверенен дълг.

Споделяне

Още от Бизнес