Държавата ще плати по седем дела на граждани, които я осъдиха в Страсбург

Държавата ще плати по седем дела на граждани, които я осъдиха в Страсбург

Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по седем дела срещу България, с които гражданите, завели делата, са осъдили държавата.

Първата жалба е за намеса в правото на свобода на изразяването на мнение. Тя е свързана с осъждането от българските съдилища на главния редактор на в. "Труд" по онова време Тошо Тошев и на журналистката Светлана Йорданова да заплатят 10 000 лв. на бивш служител на МВР за публикация, основаваща се на официални изявления за водено срещу лицето досъдебно производство за извършени престъпления поради злоупотреба със служебно положение.

Българският съд приема, че журналистката виновно е причинила вреда на бившия служител на МВР, тъй като не е следвало да се доверява на изявленията на пресцентъра на МВР и прокуратурата, а да извърши собствено разследване.

ЕСПЧ не приема тази теза. Според съда в Страсбург медиите имат право да се позовават на официална информация от публични източници, без да са длъжни да правят допълнителни проучвания за нейната достоверност.

На Светлана Йорданова е присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4500 евро и 1518 евро за разходи и разноски по делото.

По жалбата на Николай Димитров е установено нарушено право на справедлив съдебен процес и той е обезщетен от ЕСПЧ с 2500 евро. През 1997 г. Димитров е осъден на първа инстанция, но апелативен съд отменя присъдата и връща делото за доразследване, а по-късно прокуратурата прекратява производството поради липса на доказателства.

Жалбоподателят предявява иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди на стойност 40 000 лв., като уважената му претенция е 9000 лв. Същевременно той е осъден да плати държавна такса върху отхвърлената част от иска в размер на 2480 лв.

ЕСПЧ намира налагането на такава значителна финансова тежест като ограничение на правото на съд.

В случая на Пейчо Желязков е нарушено правото на обжалване в наказателното производство. Жалбоподателят е бил осъден по Указа за борба срещу дребното хулиганство на лишаване от свобода за срок от 15 дни. ЕСПЧ намира за недопустим факта, че той не е имал възможност да обжалва присъдата на районния съд. Присъдено му е обезщетение от 1800 евро за неимуществени вреди, разходи и разноски.

В решенията си по делата на Росен Нацев и Румен Хаджиев ЕСПЧ прие, че има нарушение на правата на зачитане на личния и семеен живот и на ефективно вътрешно-правно средство за защита. И двамата през 2004 г. са искали информация дали срещу тях са използвани СРС и ако да - по какви причини, но не са получили отговор с мотив, че информацията е поверителна.

ЕСПЧ отчита, че в действащото тогава законодателство не съществува никаква възможност за получаване от засегнатите лица на информация за използвани СРС и смята, че не е имало гаранции срещу риска от злоупотреба с тях.

На жалбоподателите са присъдени съответно 70 евро и 2500 евро за направените разходи и разноски по делата.

Нарушено право на съдебен процес е в основата на осъдителното решение по делото "Александрови срещу България". Жалбоподателките са майка и дъщеря, майката е собственик на акции и дялове в няколко търговски дружества. За претърпените неимуществени вреди жалбоподателките ще получат 2500 евро.

Забраната за дискриминация е нарушена в случая на Йоланда Йотова, която е от ромски произход. През юли 1999 г. срещу нея било стреляно от минаващ автомобил и в резултат на сериозните си наранявания тя е инвалидизирана със 75 процента нетрудоспособност. Държавата е осъдена да плати на Йоланда Йотова 12 000 евро неимуществени вреди и 3770 евро за разходи и разноски.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?