Държавата си поставя за цел да намали новите случаи на ХИВ със 75% до 2020-та

Държавата си поставя за цел да намали новите случаи на ХИВ със 75% до 2020-та

Намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ и елиминиране на предаването на инфекцията от майка на новородено до 2020 година, предвижда Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България, която беше приета от кабинета в сряда.

През последните години броят на новооткритите случаи на болестта е около 200 годишно, като амбициозната цел на кабинета е те да бъдат сведени до около петдесетина случая годишно до 2020 година. Иначе предаването на инфекцията от майка на дете на практика е елиминирана, като през миналата година нямаше регистриран такъв случай.

Сред целите на програмата са още до 2020 г. поне 90% от хората, инфектирани с ХИВ, да знаят своя статус, като същият процент хора с ХИВ да бъдат включени антиретровирусно лечение. Освен това през 2020 г. до 95% от бременните жени трябва да имат изследване за сифилис, а до 90% - за ХИВ, както и да се осигури защита и нулева дискриминация спрямо хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.

Програмата цели още 60% покритие на групите в най-висок риск чрез интервенции за превенция.

Данните у нас сочат, че 88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция миналата година са се инфектирали по сексуален път. Според пътя на инфектиране 39% от новите случаи са се инфектирали при хетеросексуален контакт, 49% – при хомосексуален контакт, а 12% – при инжекционна употреба на наркотици.

Благодарение на дейностите по Националната програма България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общото население. По данни от Европейския център за контрол на заболяванията новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2015 г. представляват 3.1 на 100 000 население, спрямо честота на разпространение на нови случаи 5.8 на 100 000 за Европейския съюз.

Тези постижения бяха възможни и благодарение на програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд. В страната бяха въведени превантивни услуги сред най-уязвимите по отношение на ХИВ групи чрез изграждане на центрове и мрежи от обучени екипи на неправителствени организации. Създадоха се условия за подобряване на надзора върху развитието на ХИВ епидемията.

Благодарение на тази програма се финансираха дейности на неправителствени организации, които предоставят услуги сред инжекционно-употребяващите наркотици, което допринесе за намаляване на разпространението на ХИВ сред тази група от 46% през 2008 г. до 12% през 2016 година.

Документът е с хоризонт 2020 г. и е изготвен според изискванията и ангажиментите, поети от страната ни в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи като Целите за устойчиво развитие на ООН, Декларацията за ангажираност с проблема ХИВ, Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020).

Споделяне

Още по темата

Още от България