Държавата удвоила приходите от минни концесионни такси през 2016 г.

Браншът отчете продължаващ спад на добива и цените на полезните изкопаеми

Държавата удвоила приходите от минни концесионни такси през 2016 г.

Трудна 2016 година отчете минният браш на професионалния си празник в петък, честван в деня на Св. Иван Рилски. Въпреки продължаващия спад на добива и на световните борсови цени на полезните изкопаеми, отрасълът е постигнал приходи малко под 4.7 млрд. лв., което е с 2.6 млн. лв. повече спрямо 2015 г. сочат данните на индустрията, представени на тържественото честване от Цоло Вутов, председател на Научно-техническия съвет по минно дело. На този фон обаче държавата е успяла почти да удвои приходите си от концесионни такси през миналата година, заради предприетите от енергийното ведомство действия по събиране на дължими стари суми от добивни предприятия.

За миналата година от над 500 действащи концесии за добив на подземни богатства и близо 130 разрешителни за търсене и проучване на такива държавният бюджет е получил 120 340 690 лв., по данни на Министерството на енергетиката. Година по-рано приходите са били 61 340 171 лв.

За поредна година обаче браншът отчита свиване на международните цени на полезните изкопаеми, продължава и спадът на добива – той възлиза на близо 98 млн. т, което е 13.1 на сто по-ниско спрямо 2015  г. Намаляло е производството на строителни материали, индустриални минерали, течни горива, твърди горива, скално-облицовъчни материали.

Най-голям дял в добива през 2016 г. заемат металните полезни изкопаеми – 34.1 %, следват ги твърдите горива – 32.2 % и строителните материали – 23.6 %.

Минерално-суровинната индустрия създава 4-5 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Доставчици на стоки и услуги за минерално-суровинната индустрия са над 83 000 предприятия, в които работят около 800 000 души. Секторите, купувачи на продукцията на бранша, обхващат над 26 000 предприятия, които създават заетост за над 302 000 души, отчете Вутов.

Браншът остава песимистично настроен след затварянето на две мини за подземен добив на кафяви въглища през миналата година и приетите от Европейската комисия през април 2017 г. нови екоизисквания към въглищните централи, което ще удари пряко и въгледобивните мини.

Отделно браншът продължава да страда от незаконния добив на инертни материали, който поставя законните концесионери в ситуация на нелоялна конкуренция, ощетява сериозно държавния и общински бюджети чрез пропуснати приходи от концесионни такси и нанася непоправими вреди на околната среда, посочи Вутов.

Положителната тенденция в бранша е високата производителност на труда, която е близо 2.5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната. Това се дължи на инвестираните близо 1 млрд. лв. между 2010 и 2014 г. в технологии и оборудване.  Средната заплата в сектора е нараснала – макар и с минималните 1.05 на сто до 16 524 лв. годишно. Заплащането на заетите в сектора над 22 340 души е с 50% по-високо от средното за страната. Работещите в сектора обаче са намалели с над 2 хил. души заради затварянето на двете въглищни мини.

Браншът отчете и спад на трудовите злополуки наработното място. През 2016 г. е отчетен само един смъртен случай при инцидент по време на работа, докато година по-рано е имало шест.
Очакавнията на минния бизнес са  през 2017 г. нивата на производство и добив да се запазят на нивата от миналата година.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?