Държавата върна имоти на "Пирогов", болницата ще ги ползва за модернизация и улеснен достъп до сградата

Проф. Асен Балтов

Държавата върна имоти на "Пирогов" на последното правителствено заседание. През 1997 година при обособяването на "Пирогов" като търговско дружество част от имотите, прилежащи към болницата не са ѝ били прехвърлени. Сега държавата промени статута на имоти от публична в частна държавна собственост и те бяха внесени като непарична вноска в капитала на болницата.

"Това беше проблем през цялото време. Благодаря за целесъобразното и справедливо решение", коментира директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов. Той съобщи, че имотите ще бъдат използвани за довършване на модернизацията на лечебното заведение. "Може да бъде направено по-мащабно разпределение на площта с цел още по-добрата организация на медицинските грижи. Ще има възможност също болницата да изгради външна аварийна противопожарна стълба и съоръжение за достъпна среда за хора с увреждания", каза Балтов.

"Отстраняваме една несправедливост, която е била допусната в миналото, ощетила е болница "Пирогов" и до днес причинява затруднения на пациентите от лечебното заведение", отчете премиерът Бойко Борисов. 

Споделяне

Още от България