Държавата вдига капитала си в БФБ, която се преобразува в публично дружество

През септември на извънредно общо събрание на акционерите на Българската фондова борса ще бъде гласувано тя да стане публично дружество, а държавата ще увеличи капитала си в нея, съобщи в четвъртък председателя на съвета на директорите на борсата Асен Ягодин.

Държавата ще увеличи дела си от сегашните 44 на 50% плюс една акция. Това се прави, за да може после Министерството на финансите да търси стратегически инвеститор, който да влезе в борсата, обясни Ягодин бъдещите действия на акционерите.

До два месеца след извънредното общо събрание ще има потвърден проспект от Комисията за финансов надзор и ще започне търговията с акциите, уточни Васил Големански, член на Съвета на директорите на БФБ.

Борсата няма да раздава дивидент за дейността си през 2009 г., защото дружеството е с отрицателен финансов резултат.

Споделяне

Още от Бизнес