Държавата заплаши да национализира "Слънчев бряг" АД

Държавата заплаши да национализира "Слънчев бряг" АД

Инфраструктурата в комплекса "Слънчев бряг" да бъде възмездено предадена на Община Несебър или държавата ще стане 100% собственик на дружество ″Слънчев бряг″ АД, като обезщети миноритарните собственици, които държат 25-процентов дял.

Тези два варианта за бъдещето на комплекса обсъди в петък работната група, назначена със заповед на областния управител на Бургас Константин Гребенаров. В срещата участваха представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на местната власт, представители на "Слънчев бряг" АД, "Съюза на собствениците" и "Слънчев бряг холдинг" АД.

От години съществува проблем с алеите и междухотелските пространства в Слънчев бряг, които са в активите на акционерното дружество. Хотелиерите отказват да плащат т. нар. инфраструктурна такса на "Слънчев бряг" АД, което пък от своя страна казва, че няма с какво да плаща за улично осветление и поддръжка.

В резултат на спора миналата година летният сезон в курорта започна с тънещи в мрак улици, а хотелиерите излязоха на протест.

Има вариант алеите да станат собственост на Община Несебър, която така и така събира местни данъци и такси и ще се грижи за поддръжката им. Проблемът е, че общината иска инфраструктурата да ѝ бъде прехвърлена безвъзмездно, но дружеството настоява общината да плати стойността ѝ, която след неколкократно редуциране слезе до 13 млн. лева.

В крайна сметка държавата се съгласи дори да подари улиците, но сделката бе спряна от Комисията за финансов надзор, тъй като "Слънчев бряг" е публично дружество и миноритарните собственици бяха против.

На срещата в петък е било решено през май да се изготви нова актуализирана пазарна оценка на тази част от инфраструктурата, която ще бъде прехвърлена на общината.

"По този начин ще бъдат удовлетворени исканията на собствениците да не заплащат два пъти за една и съща услуга, едновременно с това ще бъде защитен и интересът на държавата", коментираха експерти от МИЕТ. Това ще е основната насока, по която ще се работи, заявиха от областна управа.

В случай, че община Несебър не може да направи този разход, остава вариантът държавата да изкупи дела на миноритарните собственици в дружеството. Тогава държавата като едноличен собственик ще може да "подари" инфраструктурата на общината, без сделката да минава през КФН.

Споделяне

Още от Бизнес