Държавата затяга контрола върху детските площадки

Стопаните трябва да премахнат тези от тях, които са извън плановете за контрол и поддържане

Държавата затяга контрола върху детските площадки

Общините и частните собственици на детски площадки ще трябва да изготвят и актуализират списък с поддържаните и контролираните от тях съоръжения за игри, а също така да имат планове с мерки за поддържането на тяхната безопасност и отговорните за сигурността на игрушките лица.

Това предвиждат промени в Наредба №1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, които предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Промените идват след серия от инциденти на детски площадки и в навечерието на предстоящите местни избори през есента. Целта им е да се повиши контролът на тези съоръжения и безопасността им.

Площадките за игра, които не са приведени в съответствие с изискванията на наредбата до края на миналата година, ще трябва да бъдат включени от стопаните в плановете за контрол и поддържане с необходимите за това мерки, финансови средства и срокове за изпълнение.

Новост в проекта е контролът върху съставените от стопаните планове за поддръжка и тяхното изпълнение.

Общинските съвети ще са отговорни за спазването им по отношение на площадките, чиито стопани са местните власти.

За обществено достъпни площадки за игра, стопанисвани от частни стопани, контролът ще се упражнява от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.

Стопаните за своя сметка ще трябва да премахнат площадките, които не са в списъка и в плана за контрол и поддържане, и ще бъдат отговорни за обезопасяването им и недопускането на децата до тях.

От 1 до 5 месеца се удължава времето за извършване на периодичния контрол на състоянието на площадката от стопанина в зависимост от интензивността на посещението ѝ.

С промените в наредбата са определени и по-сериозни контролни дейности с проверки на стабилността на съоръженията за игра, състоянието на настилките и оценка на безопасността на площадката.

Промените предвиждат органът за контрол да уведоми производителя или доставчика, например на съоръжение за игра, ако годишната проверка открие несъответствие с изискванията в техническата документация.

При изграждането и въвеждането в експлоатация на площадките за игра ще се изисква проверка за съответствие на съоръженията, настилките и елементите на обзавеждането с техническата документация на производителите им. В констативния акт за изпълнена детска площадка ще бъдат включвани специфични данни като описание на монтираните съоръжения, параметри на настилките и съответствието им с инвестиционния проект и предоставените за тях сертификати или документи.

Споделяне

Още от България