Държавите от ЕС трябва да въведат измерване на работното време

Държавите от ЕС трябва да въведат измерване на работното време

Държавите в Европейския съюз (ЕС) трябва да задължат работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на продължителността на времето, което всеки работник прекарва на работното си място. Това реши Съдът на ЕС по спора между испанския синдикат Federación de Servicios Comisiones Obreras (CCOO) и "Дойче банк".

Съдът на ЕС казва, че държавите от ЕС трябва да съобразят правилата със спецификите на всеки сектор от икономиката и размера на някои предприятия.

"Държавите членки са длъжни да следят дали работниците действително да ползват предоставените им права, без избраните конкретни правила за гарантиране изпълнението на Директивата (за работното време) да могат да изпразнят тези права от съдържание“, казва съдът в Люксембург, цитиран от lex.bg. В решението се напомня, че работникът е по-слабата страна в трудовото правоотношение и работодателят не трябва да ограничава правата му.

Делото започва след иск на синдиката пред Централния съд в Испания, с който се настоява "Дойче банк" да бъде осъдена да въведе система за регистриране на работното време на служителите ѝ. "Дойче банк" твърди по делото, че испанското право не предвижда такова конкретно задължение за частния бизнес. Банката обявява, че е задължена да води единствено регистър за положения от извънреден труд и да уведомява в края на всеки месец на работниците за броя на часовете положен труд.

Испанският Централен съд решава да се обърне към Съда на ЕС с обяснението, че малко над 50% от положените часове извънреден труд в Испания не се регистрират. Магистратите твърдят, че испанското право не е в състояние да гарантира ефективното спазване на задълженията, предвидени в европейските директиви за работното време и безопасността на работниците.

В решението си Съдът на ЕС говори за важността на правото на работника за ограничаване на максималната продължителност на труда и правото му на дневна и седмична почивка. В решението се казва, че липсата на система за измерване на продължителността на работното време пречи за обективно установяване кой колко е работил. Това прави прекомерно трудно, ако не и невъзможно, работниците да упражняват правата си, пише съдът.

"Системата за измерване на работното време предоставя на работниците ефикасно средство за лесен достъп до обективни и надеждни данни за действителната продължителност на положения труд, което улеснява както доказването от страна на посочените работници на незачитане на правата им, така и контрола от страна на компетентните национални органи и съдилища за ефективното спазване на тези права. Затова, за да се гарантира полезното действие на правата, предоставени от Директивата за работното време, държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат обективна, надеждна и достъпна система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време", се казва в решението.

Споделяне

Още от България и ЕС

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?