Държавна агенция преброи бездомните деца в България

През 2002 г. бездомните деца на улицата са били 551. Те живеят на улицата, но имат контакт с родителите си, твърди зам.председателката на Държавната агенция за закрила на детето Весела Банова, цитирана от БТА. Без пълен надзор са били само 35 деца. Общо през миналата година 3394 деца са преминали през различни дневни центрове и приюти, обяви Банова.

В 10 пилотни общини в страната ще бъдат изградени центрове за подкрепа на самотните майки, съобщи Банова след като правителството прие днес национална програма и стратегия за закрила на детето.

Такъв дом вече имало в Габрово. Там самотните майки могат да престоят 6 месеца, през които да обмислят дали да дадат детето си в социален дом. Освен финансовата помощ, която им се оказва в центъра, с всяка майка се извършва индивидуална социална работа, допълни тя. Вече имало реални резултати, като няколко майки след престоя си там са се отказали да дадат детето си в дом.

В пилотните общини ще бъдат създадени и звена "Майка и бебе" за подкрепа на самотни млади майки. Предстои и преструктуриране на специализираните институции за предлагане на алтернативни социални услуги. Това са част от мерките, предвидени в Националната програма за закрила на детето за 2004 г. Целта на програмата е да се намали броят на децата в специализираните институции, да се гарантира равен достъп до образование, да се повишава осведомеността на децата по проблема "насилие" и др.

Министрите одобриха и Национална стратегия за детето за периода 2004-2006 г. Документът е разработен в условията на изградена система за закрила на детето на централно и местно ниво и усъвършенствана нормативна уредба.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?