Държавна агенция ще прави икономиката иновативна с европари

Държавна агенция ще прави икономиката иновативна с европари

Да се създаде Държавна агенция за научни изследвания и иновации към Министерския съвет, реши правителството на онлайн заседанието си в сряда. Новото звено се препоръчва от Брюксел от 2015 г. и ще провежда политиките в областта на иновациите, сред които е дигитализацията на икономиката на страната, развитие на иновационна инфраструктура със средства от европейските фондове в следващия програмен период 2021-2027 г. и взаимодействие между научните среди и бизнеса.

До два месеца трябва да се създаде структурата на агенцията, за която през юли ръководителят на проекта по формирането ѝ Мартин Дановски каза, че в нея ще работят около 40 души. Те ще бъдат преназначени от други ведомства.

Предложението за сформирането на агенцията по иновации е на вицепремиера Томислав Дончев, който в доклада си до Министерския съвет аргументира необходимостта ѝ с това, че България е на предпоследно място от 28-те държави членки на ЕС с под 50 процента ефективност на развитието на иновациите и научната и развойна дейност. Според него в момента липсва обща визия в тези области, с иновации се занимават две министерство и редица други институции и в резултат на това финансирането е непоследователно и спорадично, не са ангажирани частни институции. Едва 0.73 на сто от БВП отива за научноизследователска и развойна дейност в частния сектор, докато за ЕС средният разход е 1.36 на сто от брутния вътрешен продукт. В публичния сектор пък инвестициите в иновации са едва 0.21 на сто от БВП при средни стойности за ЕК от 0.69%. Публично-частното партньорство в областта на иновациите е нищожно.

Според Дончев, за да се преодолеят тези проблеми, трябва да се създаде въпросната агенция, която да се занимава със стратегическото планиране, ръководството, финансирането и управлението на програми за изследователски и иновационни дейности и да провежда и подкрепя структурните реформи в областта.

От доклада му става ясно, че бъдещата агенция ще поеме управлението на нова програма, финансирана от еврофондовете в периода 2021-2027 г. – такава за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

"Целта на създаването на такава агенция е да се превърне в естествен лидер и център на политиката по изследвания, иновации и технологии", посочва вицепремиерът.

Звеното ще управлява изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и други стратегически документи, имащи отношение към развитието на иновациите  и  научните изследвания и разработването и изпълнението на годишни и многогодишни програми за тяхното изпълнение. Ще разработва и изпълнява инвестиционни  мерки, свързани с развитието на иновациите  и  научните  изследвания, съфинансирани от Структурните фондове на 3Европейския съюз и други инструменти, имащи отношение към политики.

На агенцията ще се разчита да помогне да възстановяването на българската икономика като заетост и потребление и да я превърне в по-технологична, по-добре организирана и по-продуктивна.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес