Държавна фирма загуби монопола над IT-обслужването на Министерството на финансите

Три консорциума и държавната фирма ″Информационно обслужване″ спечелиха четири лота в конкурса за обществена поръчка на Министерството на финансите с предмет "Изнесени дейности по управление на ИТ-услуги в системата на МФ". Досега IT-поддръжката на министерството се извършваше от ″Информационно обслужване″ и последният договор с фирмата бе от 2007 г.

Във вторник в министерството бяха оповестени резултатите от проведения конкурс. Обемът на подадените оферти е над 40 хиляди страници. От 13 оферти от 10 фирми и консорциуми, постъпили по процедурата, при техническата оценка са отпаднали 4 консорциума с 4 оферти. Още една фирма е отпаднала след отварянето на ценовите оферти поради липса на аргументирано обяснение за предложената с повече от 30% по-ниска цена от средната за останалите участници в процедурата.

По лот 1 ″Дейности по поддържане и развитие на ИТ-инфраструктурата” на първо място е класиран консорциумът на ″Сименс”, ″Контракс” и ″Парафлоу” с предложена цена 11.7 млн. лв. с ДДС и комплексна оценка 90.03. На второ място е класирана ″Информационно обслужване” АД с цена 17.4 млн. лв. с ДДС и оценка 85.98.

По лот 2 ″Извънгаранционно поддържане на технически устройства и конфигурации в ИТ-инфраструктурата” на първо място е класиран консорциумът ″Стоун Сиенсис” с цена на изпълнение 10.4 млн. лв. и обща оценка 90,70. На второ място е ″Информационно обслужване″ АД с цена 15.2 млн. лв. с ДДС и оценка 86.56. Консорциумът ″МФ-сервиз” е отпаднал след разглеждане на ценовата му оферта.

По лот 3 ″Поддържане и развитие на приложен софтуер” победител с оценка 81.74 и с предложена цена 7.2 млн. лв. с ДДС на първо място е класиран консорциум ″Ви Си Ей ДЗЗД”. На второ място с оценка 81.68 и предложена цена 6.5 млн. лв. с ДДС е консорциумът ″СТГ Партнърс”. На трето място е класирана ″Информационно обслужване″ АД с оценка 78.37 и цена 14.2 лв.

По лот 4 ″Предоставяне на изнесени услуги за специализирани звена на МФ” победител е ″Информационно обслужване” АД с оценка 100 и предложена цена 726 хил. лв. с ДДС.

От днес тече 10-дневен срок за възражения по процедурата, след което ще бъдат подписани и договорите, съобщи председателят на комисията по търга и главен секретар на МФ Таня Георгиева.

IT-обслужването на министерството досега е струвало 54 млн. лв., с новите договори цената ще е наполовина - около 27 млн. лв. На практика половината от приходите на държавната фирма са идвали от Министерството на финансите, а другите големи приходи са от обработката на изборни резултати.

Споделяне

Още от Бизнес