Държавна стратегия ще помага на минния отрасъл

До края на 2010 г. ще имаме стратегия за развитието на минно-добивния бранш в България, заявил във вторник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при посещението си в “Асарел-Медет”,Панагюрище, и “Елаците мед", село Мирково, като част от продължаващата му обиколка в предприятия големи консуматори на газ.

“Искаме това да бъде работещ, реалистичен и в същото време визионерски документ, по който работим заедно с Камарата и всички заинтересовани лица”, посочва Трайков, цитиран от пресцентъра си.

“В България именно в минно-добивния бранш най-много се доближаваме като производителност на труда до средния показател за ЕС. Секторът заслужава фокусирано внимание и подкрепа в политиките от страна на държавата”, посочва Трайков.

Той информира, че има напредък с изцяло новия проект на Закон за подземните богатства, който създава единен орган за управление в ръководеното от Трайков ведомство.

“Това е и целта на администрацията – ако може да помогне – да помогне, а ако не може – да не пречи”, допълва министърът.

Той заявява, че чрез новосъздадения съвет за развитие към премиера за първи път правителството поставя систематично в една обща рамка всички секторни стратегии и програмни документи.

“Голяма част от тези стратегически документи са в нашето министерство – и по отношение на икономиката като цяло, и за енергийната стратегия, и в случая за минно-добивния отрасъл. Това са области, които са свързани и които трябва да бъдат разглеждани в своята цялост. Целта е след няколко години да стигнем там, където сме се запътили - с един брутен национален продукт на глава от населението не 40 % от средното за ЕС, както е сега, а 70 %”, твърди Трайков.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?